SUUNTO

TANDEM

TANDEM
No items found.
Buy now

เครื่องหาค่าความสูงวัตถุและเข็มทิศ (Clinometer & Compass)

ยี่ห้อ SUUNTO รุ่น : Tandem

รายละเอียดทั่วไป

- เป็นเครื่องหาค่าความสูงของวัตถุโดยการวัดค่ามุมเอียง อ่านค่ามุมเป็นองศา 0°-360°

- โครงสร้างทำด้วยโลหะอลูมิเนียม, ป้องกันน้ำ แผ่นจานองศาจมอยู่ในของเหลว เพื่อลดแรงสั่นสะเทือน

- วัดมุมเอียงและบอกทิศทางในเครื่องเดียวกัน วัดได้ทั้งแนวราบและแนวดิ่ง

- หน้าปัดแสดงค่าวัด 2 ส่วน | ส่วนบน: ค่ามุมเอียง | ส่วนล่าง: ทิศทาง

● Catalog
● Spec
Download

: Review

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

No items found.

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

No items found.
Series

TANDEM

เลื่อนเพื่อดู
No items found.

เครื่องหาค่าความสูงวัตถุและเข็มทิศ (Clinometer & Compass)

ยี่ห้อ SUUNTO รุ่น : Tandem

รายละเอียดทั่วไป

- เป็นเครื่องหาค่าความสูงของวัตถุโดยการวัดค่ามุมเอียง อ่านค่ามุมเป็นองศา 0°-360°

- โครงสร้างทำด้วยโลหะอลูมิเนียม, ป้องกันน้ำ แผ่นจานองศาจมอยู่ในของเหลว เพื่อลดแรงสั่นสะเทือน

- วัดมุมเอียงและบอกทิศทางในเครื่องเดียวกัน วัดได้ทั้งแนวราบและแนวดิ่ง

- หน้าปัดแสดงค่าวัด 2 ส่วน | ส่วนบน: ค่ามุมเอียง | ส่วนล่าง: ทิศทาง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

No items found.