CST

เครื่องทดสอบแรงอัดคอนกรีต

เครื่องทดสอบแรงอัดคอนกรีต
No items found.
Buy now

เครื่องทดสอบแรงอัดคอนกรีต, เครื่องกดคอนกรีต, เครื่องกดลูกปูน (Compressive Strength)

ยี่ห้อ CST รุ่น DYE,SYE,HYE Series

รายละเอียดทั่วไป

- ระบบไฮดรอลิกส์แบบมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นต้น

- กำลังอ่านค่าหน่วยแรงจากหน้าจอดิจิตอล/คอมพิวเตอร์

- โครงเครื่องเป็นเหล็กมีความแข็งแรง

รายละเอียดทางเทคนิค

1.  สามารถทดสอบแรงอัดแท่งตัวอย่างคอนกรีตรูปทรงกระบอก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150mm สูง 300mm และแท่งตัวอย่างคอนกรีตรูปลูกบาศก์ 150 x 150 x150mm

2.  สามารถทดสอบแรงอัดสูงสุดได้ 1,000kN / 2,000kN / 3,000kN ให้ค่าความเที่ยงตรงดีกว่า 1% ของช่วงการรับน้ำหนักบรรทุกที่ 90%

3.  ระบบการให้แรงเป็นระบบไฮดรอลิกส์  ควบคุมด้วยวาล์ว

4.  ช่วงการยกของกระบอกไฮดรอลิกซ์  ( Ram Stroke ) สูงสุดไม่น้อยกว่า 50mm แผ่นกดและแผ่นรองรับ  มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 240mm

5.  ชุดบังคับและควบคุมระบบไฮดรอลิกส์นี้มีกล่องโลหะปิดครอบอย่างมิดชิดเพื่อกันเศษวัสดุและฝุ่นมีปุ่มสวิทช์ปิด – เปิด และปุ่มหมุนปิด – เปิดวาล์วน้ำมัน อุปกรณ์ทั้งหมดนี้ติดตั้งอยู่บนตัวอุปกรณ์

6.  มีระยะ ระหว่างแป้นกดน้ำหนักบน – ล่าง ไม่น้อยกว่า  300mm แป้นกดมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 240mm พร้อมคันหมุนปรับระดับตัวกดอุปกรณ์

● Catalog
DYE-SeriesSYE-Series ASYE-Series ASHYE-Series A
● Spec
DYE-SeriesSYE-Series ASYE-Series ASHYE-Series A

EP.1 วิธีการใช้งาน เครื่องทดสอบแรงอัดคอนกรีต (การหาค่าเฉลี่ย)

EP.2 วิธีการใช้งาน เครื่องทดสอบแรงอัดคอนกรีต

: Review

: Customer Review

No items found.

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

No items found.

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

No items found.
Series

เครื่องทดสอบแรงอัดคอนกรีต

เลื่อนเพื่อดู
No items found.

เครื่องทดสอบแรงอัดคอนกรีต, เครื่องกดคอนกรีต, เครื่องกดลูกปูน (Compressive Strength)

ยี่ห้อ CST รุ่น DYE,SYE,HYE Series

รายละเอียดทั่วไป

- ระบบไฮดรอลิกส์แบบมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นต้น

- กำลังอ่านค่าหน่วยแรงจากหน้าจอดิจิตอล/คอมพิวเตอร์

- โครงเครื่องเป็นเหล็กมีความแข็งแรง

รายละเอียดทางเทคนิค

1.  สามารถทดสอบแรงอัดแท่งตัวอย่างคอนกรีตรูปทรงกระบอก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150mm สูง 300mm และแท่งตัวอย่างคอนกรีตรูปลูกบาศก์ 150 x 150 x150mm

2.  สามารถทดสอบแรงอัดสูงสุดได้ 1,000kN / 2,000kN / 3,000kN ให้ค่าความเที่ยงตรงดีกว่า 1% ของช่วงการรับน้ำหนักบรรทุกที่ 90%

3.  ระบบการให้แรงเป็นระบบไฮดรอลิกส์  ควบคุมด้วยวาล์ว

4.  ช่วงการยกของกระบอกไฮดรอลิกซ์  ( Ram Stroke ) สูงสุดไม่น้อยกว่า 50mm แผ่นกดและแผ่นรองรับ  มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 240mm

5.  ชุดบังคับและควบคุมระบบไฮดรอลิกส์นี้มีกล่องโลหะปิดครอบอย่างมิดชิดเพื่อกันเศษวัสดุและฝุ่นมีปุ่มสวิทช์ปิด – เปิด และปุ่มหมุนปิด – เปิดวาล์วน้ำมัน อุปกรณ์ทั้งหมดนี้ติดตั้งอยู่บนตัวอุปกรณ์

6.  มีระยะ ระหว่างแป้นกดน้ำหนักบน – ล่าง ไม่น้อยกว่า  300mm แป้นกดมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 240mm พร้อมคันหมุนปรับระดับตัวกดอุปกรณ์

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

No items found.