กล้องวัดระดับ
กำลังขยาย 30-32 เท่า
กำลังขยาย 24-28 เท่า
DIGITAL LEVEL