TOPCON

ระดับมือถือ (Hand Level) HL-7 TOPCON

ระดับมือถือ (Hand Level) HL-7 TOPCON
No items found.
Buy now

ระดับมือถือ (Hand Level) HL-7 TOPCON

ระดับมือ Topcon พร้อมกำลังขยาย  5 เท่า

เลนส์ตาขยายโฟกัสสายใยตาและลูกน้ำภายใน เลนส์มองวัตถุขยายการโฟกัสเป้าหมาย

อัตราส่วนในงานสนาม 1 ถึง 100 ภายนอกกระบอกทองเหลืองจะ มีระดับลูกน้ำภายนอก ค่าเบี่ยงเบน  7-1/2"

ซองใส่หนัง มีกระเป๋าห่วงเข็มขัด

ลักษณะเฉพาะ

1. กำลังขยาย 5 เท่า  

2. โครงสร้างทำจากโลหะ

3. ขนาดความยาว 20.3 เซนติเมตร

4. ขนาดความกว้าง 2.2 เซนติเมตร

5. มีหลอดระดับฟองยาวติดอยู่บนเครื่องมือ

อุปกรณ์ประกอบ

1. ระดับมือถือ HL-7 TOPCON         1          ชิ้น

2. ซองหนังเก็บกันกระแทก             1          ชิ้น

● Catalog
● Spec

: Review

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

No items found.

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

No items found.
Series

ระดับมือถือ (Hand Level) HL-7 TOPCON

เลื่อนเพื่อดู
No items found.

ระดับมือถือ (Hand Level) HL-7 TOPCON

ระดับมือ Topcon พร้อมกำลังขยาย  5 เท่า

เลนส์ตาขยายโฟกัสสายใยตาและลูกน้ำภายใน เลนส์มองวัตถุขยายการโฟกัสเป้าหมาย

อัตราส่วนในงานสนาม 1 ถึง 100 ภายนอกกระบอกทองเหลืองจะ มีระดับลูกน้ำภายนอก ค่าเบี่ยงเบน  7-1/2"

ซองใส่หนัง มีกระเป๋าห่วงเข็มขัด

ลักษณะเฉพาะ

1. กำลังขยาย 5 เท่า  

2. โครงสร้างทำจากโลหะ

3. ขนาดความยาว 20.3 เซนติเมตร

4. ขนาดความกว้าง 2.2 เซนติเมตร

5. มีหลอดระดับฟองยาวติดอยู่บนเครื่องมือ

อุปกรณ์ประกอบ

1. ระดับมือถือ HL-7 TOPCON         1          ชิ้น

2. ซองหนังเก็บกันกระแทก             1          ชิ้น

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

No items found.