KOIZUMI

Placom KP-90N

Placom KP-90N
No items found.
Buy now

เครื่องวัดเนื้อที่และระยะบนแผนที่ ชนิด อิเล็กทรอนิกส์ (Planimeter)

ยี่ห้อ KOIZUMI  รุ่น  Placom KP-90N

ผลิตภัณฑ์  ประเทศญี่ปุ่น

รายการคุณลักษณะ

1. เป็นเครื่องคำนวณแบบ อิเล็กทรอนิคส์

2. การถ่วงน้ำหนักและการเคลื่อนตัวเป็นแบบล้อเลื่อน ( Roller Type )

3. มีฟังชั่นต่างๆเพื่อการคำนวณ สามารถปรับเปลี่ยนค่าหน่วย ( Unit ) การวัดและอัตราส่วน ( Scale ) ของแผนที่ได้

4. จอแสดงผลแบบ Liquid Crystal แสดงผลได้ 8 ตำแหน่ง แสดงสัญลักษณ์ได้ 10 แบบ

5. คำนวณพื้นที่สะสมได้มากสุดถึง 10 ตารางเมตร ( ที่อัตราส่วน 1 ต่อ 1 )

6. ช่วงการทำงาน

   6.1  แนวดิ่ง  ไม่น้อยกว่า 325 มิลิเมตร

   6.2  แนวราบ ไม่น้อยกว่า 30 เมตร

7. ความผิดพลาดไม่เกิน +/- 0.2 %

8. แบตเตอรี่เป็นแบบประจุไฟใหม่ได้ หรือ ใช้ไฟตรงจากไฟบ้าน

● Catalog
● Spec
Download

: Review

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

No items found.

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

No items found.
Series

Placom KP-90N

เลื่อนเพื่อดู
No items found.

เครื่องวัดเนื้อที่และระยะบนแผนที่ ชนิด อิเล็กทรอนิกส์ (Planimeter)

ยี่ห้อ KOIZUMI  รุ่น  Placom KP-90N

ผลิตภัณฑ์  ประเทศญี่ปุ่น

รายการคุณลักษณะ

1. เป็นเครื่องคำนวณแบบ อิเล็กทรอนิคส์

2. การถ่วงน้ำหนักและการเคลื่อนตัวเป็นแบบล้อเลื่อน ( Roller Type )

3. มีฟังชั่นต่างๆเพื่อการคำนวณ สามารถปรับเปลี่ยนค่าหน่วย ( Unit ) การวัดและอัตราส่วน ( Scale ) ของแผนที่ได้

4. จอแสดงผลแบบ Liquid Crystal แสดงผลได้ 8 ตำแหน่ง แสดงสัญลักษณ์ได้ 10 แบบ

5. คำนวณพื้นที่สะสมได้มากสุดถึง 10 ตารางเมตร ( ที่อัตราส่วน 1 ต่อ 1 )

6. ช่วงการทำงาน

   6.1  แนวดิ่ง  ไม่น้อยกว่า 325 มิลิเมตร

   6.2  แนวราบ ไม่น้อยกว่า 30 เมตร

7. ความผิดพลาดไม่เกิน +/- 0.2 %

8. แบตเตอรี่เป็นแบบประจุไฟใหม่ได้ หรือ ใช้ไฟตรงจากไฟบ้าน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

No items found.