SOKKIA

PFA-1

PFA-1
No items found.
Buy now

ขาตั้งกล้องวัดมุมและ Total Station แบบอลูมิเนียม (Aluminium Tripod)

ยี่ห้อ SOKKIA รุ่น PFA1

รายละเอียดทางเทคนิค

1. ทำจากวัสดุอลูมิเนียม
2. แป้นรองฐานกว้าง 150 มิลลิเมตร
3. ความยาวขาตั้ง 170 เซนติเมตร
4. ขาตั้งเลื่อนขึ้นลงได้ สามารถล็อคได้
5. มีสายสะพาย

● Catalog
● Spec
Download

: Review

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

No items found.

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

No items found.
Series

PFA-1

เลื่อนเพื่อดู
No items found.

ขาตั้งกล้องวัดมุมและ Total Station แบบอลูมิเนียม (Aluminium Tripod)

ยี่ห้อ SOKKIA รุ่น PFA1

รายละเอียดทางเทคนิค

1. ทำจากวัสดุอลูมิเนียม
2. แป้นรองฐานกว้าง 150 มิลลิเมตร
3. ความยาวขาตั้ง 170 เซนติเมตร
4. ขาตั้งเลื่อนขึ้นลงได้ สามารถล็อคได้
5. มีสายสะพาย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

No items found.