ESTWING

ค้อนธรณี

ค้อนธรณี
No items found.
Buy now

ค้อนธรณี

ยี่ห้อ ESTWING
รุ่น  E3-20P

รายละเอียดทางเทคนิค

- หัวค้อนทำจากเหล็กชิ้นเดียวไม่มีรอยต่อ
- ด้ามทำจากไนลอนไวนิล มีร่องกันลื่นที่ด้ามจับ
- น้ำหนัก 20 ออนซ์
- ความยาวค้อนไม่น้อยกว่า 13 นิ้ว

รุ่น E3-22P

- ตัวค้อน: โลหะเหล็กกล้า ตีขึ้นรูปชิ้นเดียวไม่มีเชื่อมต่อ
- ด้ามจับ: ไนล่อนไวนิล ทนทานต่อการใช้งาน เซาะร่องเป็นรู ผิวสากกันลื่น
- คงทนแข็งแรง ปลายข้างหนึ่งแหลม ปลายข้างหนึ่งเหลี่ยม
- ความยาว: 13 นิ้ว
- น้ำหนัก: 22 ออนซ์

● Catalog
● Spec
Download

: Review

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

No items found.

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

No items found.
Series

ค้อนธรณี

เลื่อนเพื่อดู
No items found.

ค้อนธรณี

ยี่ห้อ ESTWING
รุ่น  E3-20P

รายละเอียดทางเทคนิค

- หัวค้อนทำจากเหล็กชิ้นเดียวไม่มีรอยต่อ
- ด้ามทำจากไนลอนไวนิล มีร่องกันลื่นที่ด้ามจับ
- น้ำหนัก 20 ออนซ์
- ความยาวค้อนไม่น้อยกว่า 13 นิ้ว

รุ่น E3-22P

- ตัวค้อน: โลหะเหล็กกล้า ตีขึ้นรูปชิ้นเดียวไม่มีเชื่อมต่อ
- ด้ามจับ: ไนล่อนไวนิล ทนทานต่อการใช้งาน เซาะร่องเป็นรู ผิวสากกันลื่น
- คงทนแข็งแรง ปลายข้างหนึ่งแหลม ปลายข้างหนึ่งเหลี่ยม
- ความยาว: 13 นิ้ว
- น้ำหนัก: 22 ออนซ์

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

No items found.