LEICA

Disto X6

Disto X6
No items found.
Buy now

1. คุณลักษณะ

1.1  เป็นเครื่องวัดระยะทางด้วยแสงเลเซอร์ แบบมือถือ

           1.2  ความถูกต้องในการวัดระยะทางไม่เกิน ± 1.0 มม.

           1.3  สามารถวัดระยะทางได้ ระหว่าง 0.05 -250 เมตร ( ขึ้นอยู่กับพื้นผิวและสีของวัตถุที่วัดระยะ )

           1.4  อ่านค่าการวัดระยะได้ละเอียดถึง 2 มม.

           1.5  มีเซ็นเซอร์วัดมุม ช่วงการวัด ± 360 องศา ความแม่นยำ ± 0.2 องศา

           1.6  มีจอภาพแบบดิจิตอลซูมได้ถึง 4 เท่า

           1.7  สามารถวัดระยะทางได้ทั้งมาตราเมตริก (หน่วยเมตร) และระบบอังกฤษ (หน่วยนิ้ว, ฟุต)

           1.8  สามารถตั้งหน่วยเวลาการวัดระยะทางได้

           1.9  เก็บค่าการวัดได้ 20 ค่า

           1.10 มีฟังชั่นช่วยในการทำงานดังนี้ เช่น

                       - คำนวณหาค่าต่ำสุด/สูงสุด และวัดค่าต่อเนื่อง

                       - คำนวณหาพื้นที่และปริมาตร

                       - คำนวณบวก/ลบค่าที่วัดได้

                       - กำหนดช่วงระยะที่ต้องการ

                       - คำนวณหาความสูง/ความกว้างโดยใช้รูปสามเหลี่ยมและใช้การวัดมุมเอียงของวัตถุได้

                       - คำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า(สี่เหลี่ยมคางหมู)

                       - วัดความสูงวัตถุ เช่น ต้นไม้

                       - วัดความลาดเอียง เช่นหลังคาบ้าน

                       - ฟังก์ชั่น Height Profile Measurements

                       - การวัดระยะด้วยภาพ

                       - ฟังก์ชั่นกล้อง แสดงภาพที่หน้าจอและถ่ายโอนไปยังคอมพิวเตอร์

           1.11 มี Bluetooth Smart เพื่อการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Windows iOS Android

           1.12 แบตเตอร์รี่ 1 ชุด สามารถวัดระยะทางได้ประมาณ 4,000 ครั้ง

           1.13 มีกล้องเล็งแบบมองเห็นภาพระบบ Digital และมี ฟังชั่น zoom เพื่อดึงภาพให้ใกล้เข้ามาได้

           1.14 ได้มาตราฐานการป้องกันน้ำและฝุ่น IP65

      2. อุปกรณ์  

          2.1 กระเป๋า                                                                                                                  

          2.2 สายคล้องมือ / ห่วงมือ                                                                                

          2.3 ถ่าน AA   2 ก้อน

● Catalog
Catalog
● Spec

: Review

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

No items found.

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

No items found.
Series

Disto X6

เลื่อนเพื่อดู
No items found.

1. คุณลักษณะ

1.1  เป็นเครื่องวัดระยะทางด้วยแสงเลเซอร์ แบบมือถือ

           1.2  ความถูกต้องในการวัดระยะทางไม่เกิน ± 1.0 มม.

           1.3  สามารถวัดระยะทางได้ ระหว่าง 0.05 -250 เมตร ( ขึ้นอยู่กับพื้นผิวและสีของวัตถุที่วัดระยะ )

           1.4  อ่านค่าการวัดระยะได้ละเอียดถึง 2 มม.

           1.5  มีเซ็นเซอร์วัดมุม ช่วงการวัด ± 360 องศา ความแม่นยำ ± 0.2 องศา

           1.6  มีจอภาพแบบดิจิตอลซูมได้ถึง 4 เท่า

           1.7  สามารถวัดระยะทางได้ทั้งมาตราเมตริก (หน่วยเมตร) และระบบอังกฤษ (หน่วยนิ้ว, ฟุต)

           1.8  สามารถตั้งหน่วยเวลาการวัดระยะทางได้

           1.9  เก็บค่าการวัดได้ 20 ค่า

           1.10 มีฟังชั่นช่วยในการทำงานดังนี้ เช่น

                       - คำนวณหาค่าต่ำสุด/สูงสุด และวัดค่าต่อเนื่อง

                       - คำนวณหาพื้นที่และปริมาตร

                       - คำนวณบวก/ลบค่าที่วัดได้

                       - กำหนดช่วงระยะที่ต้องการ

                       - คำนวณหาความสูง/ความกว้างโดยใช้รูปสามเหลี่ยมและใช้การวัดมุมเอียงของวัตถุได้

                       - คำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า(สี่เหลี่ยมคางหมู)

                       - วัดความสูงวัตถุ เช่น ต้นไม้

                       - วัดความลาดเอียง เช่นหลังคาบ้าน

                       - ฟังก์ชั่น Height Profile Measurements

                       - การวัดระยะด้วยภาพ

                       - ฟังก์ชั่นกล้อง แสดงภาพที่หน้าจอและถ่ายโอนไปยังคอมพิวเตอร์

           1.11 มี Bluetooth Smart เพื่อการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Windows iOS Android

           1.12 แบตเตอร์รี่ 1 ชุด สามารถวัดระยะทางได้ประมาณ 4,000 ครั้ง

           1.13 มีกล้องเล็งแบบมองเห็นภาพระบบ Digital และมี ฟังชั่น zoom เพื่อดึงภาพให้ใกล้เข้ามาได้

           1.14 ได้มาตราฐานการป้องกันน้ำและฝุ่น IP65

      2. อุปกรณ์  

          2.1 กระเป๋า                                                                                                                  

          2.2 สายคล้องมือ / ห่วงมือ                                                                                

          2.3 ถ่าน AA   2 ก้อน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

No items found.