LEICA

Disto D5

Disto D5
No items found.
Buy now

เครื่องวัดระยะเลเซอร์ (Laser Meter)

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ข้อมูลทางเทคนิค

-สามารถวัดระยะทางได้ระหว่าง 0.05 - 200 เมตร

-ความถูกต้องในการวัดระยะทาง +/ - 1 มิลลิเมตร,อ่านค่าการวัดละเอียดได้ถึง 0. 1 มิลลิเมตร

-สามารถวัดความลาดชันได้

-มีโหมดวัดระยะแนวราบข้ามสิ่งกีดขวาง

-มีความพร้อมและความรวดเร็วในการใช้งานใน 1 วินาที

-แกนท้ายสามารถพับ งอได้และตรวจจับการวัดอัตโนมัติ

-จอแสดงภาพสี ขนาด 2. 4 นิ้ว สามารถหมุนหน้าจอให้แสดงผลในแนวนอนได้ มีระบบเพิ่ม-ลด

แสงสว่างเพื่อดูข้อมูลในที่มืดได้พร้อมเลนส์ป้องกันรอยขีดข่วน

-มีระขบกดการวัดโดยไม่มผัสเครื่องวัดๆ โดยการโบกมือผ่านแสงเลเซอร์

-หน่วยความจำในการเก็บค่าการวัดย้อนหลัง 50 ค่า

-แบตเตอรี่ Li-Ion ขนาด 2,000 mAh

-USB-C charging

-สามารถเชื่อมต่อ Bluetooth" 5.0

● Catalog
Download
● Spec
Download

: Review

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

No items found.

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

No items found.
Series

Disto D5

เลื่อนเพื่อดู
No items found.

เครื่องวัดระยะเลเซอร์ (Laser Meter)

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ข้อมูลทางเทคนิค

-สามารถวัดระยะทางได้ระหว่าง 0.05 - 200 เมตร

-ความถูกต้องในการวัดระยะทาง +/ - 1 มิลลิเมตร,อ่านค่าการวัดละเอียดได้ถึง 0. 1 มิลลิเมตร

-สามารถวัดความลาดชันได้

-มีโหมดวัดระยะแนวราบข้ามสิ่งกีดขวาง

-มีความพร้อมและความรวดเร็วในการใช้งานใน 1 วินาที

-แกนท้ายสามารถพับ งอได้และตรวจจับการวัดอัตโนมัติ

-จอแสดงภาพสี ขนาด 2. 4 นิ้ว สามารถหมุนหน้าจอให้แสดงผลในแนวนอนได้ มีระบบเพิ่ม-ลด

แสงสว่างเพื่อดูข้อมูลในที่มืดได้พร้อมเลนส์ป้องกันรอยขีดข่วน

-มีระขบกดการวัดโดยไม่มผัสเครื่องวัดๆ โดยการโบกมือผ่านแสงเลเซอร์

-หน่วยความจำในการเก็บค่าการวัดย้อนหลัง 50 ค่า

-แบตเตอรี่ Li-Ion ขนาด 2,000 mAh

-USB-C charging

-สามารถเชื่อมต่อ Bluetooth" 5.0

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

No items found.