CST

LA-01

LA-01
No items found.
Buy now

เครื่องทดสอบการสึกกร่อนของหินแบบลอสแองเจอลิส

(Los Angeles Abrasion Machine)

ยี่ห้อ CST รุ่น LA01
ตามมาตรฐาน ASTM C 131, C535; EN 1097-2

รายละเอียดทางเทคนิค

เป็นเครื่องมือการหาค่าความต้านทาน การย่อยสลายเมื่อถูกขัดถู ขัดสี ของหิน กรวด และวัสดุมวลรวม

1. ถังทดสอบเป็นรูปทรงกระบอกกลวง วางตามแนวนอนหมุนรอบแกน โดยติดตั้งอยู่บนฐานที่แข็งแรง

2. ทำงานระบบด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้าขนาด 380v หรือ 220v 50Hz

3. ความเร็วอยู่ในช่วง 30-33 รอบต่อนาที

4. มีเครื่องนับจำนวนรอบเป็นแบบตัวเลข สามารถตั้งจำนวนรอบ ควบคุมการหมุนและหยุดได้เมื่อครบจำนวนรอบที่ตั้งไว้

การทดสอบความดังของเครื่องก่อนใช้ตู้เก็บเสียง
การทดสอบความดังหลังใช้ตู้เก็บเสียง
● Catalog
● Spec
Download

: Review

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

No items found.

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

No items found.
Series

LA-01

เลื่อนเพื่อดู
No items found.

เครื่องทดสอบการสึกกร่อนของหินแบบลอสแองเจอลิส

(Los Angeles Abrasion Machine)

ยี่ห้อ CST รุ่น LA01
ตามมาตรฐาน ASTM C 131, C535; EN 1097-2

รายละเอียดทางเทคนิค

เป็นเครื่องมือการหาค่าความต้านทาน การย่อยสลายเมื่อถูกขัดถู ขัดสี ของหิน กรวด และวัสดุมวลรวม

1. ถังทดสอบเป็นรูปทรงกระบอกกลวง วางตามแนวนอนหมุนรอบแกน โดยติดตั้งอยู่บนฐานที่แข็งแรง

2. ทำงานระบบด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้าขนาด 380v หรือ 220v 50Hz

3. ความเร็วอยู่ในช่วง 30-33 รอบต่อนาที

4. มีเครื่องนับจำนวนรอบเป็นแบบตัวเลข สามารถตั้งจำนวนรอบ ควบคุมการหมุนและหยุดได้เมื่อครบจำนวนรอบที่ตั้งไว้

การทดสอบความดังของเครื่องก่อนใช้ตู้เก็บเสียง
การทดสอบความดังหลังใช้ตู้เก็บเสียง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

No items found.