11.10.2021
MultiStation คืออะไร? แตกต่างจาก TotalStation อย่างไร?

งานสำรวจก่อนก่อสร้างเป็นสิ่งสำคัญอันดับหนึ่งก่อนสร้างอาคาร-บ้าน หากไม่สำรวจก่อนเราจะไม่รู้ขอบเขตที่ดิน-ความเหมาะสมพื้นที่ วันนี้เลยมาเปรียบเทียบความต่างระหว่างกล้องประมวลผลรวม Multi Station และ Total Station สองอุปกรณ์งานสำรวจที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและหลากหลาย สำหรับใครที่ยังไม่รู้จักกล้องประมวลผลรวมสองตัวนี้ดี ต้องอ่านเท่านั้น!

Summary *สรุป*

Total Station (กล้องประมวลผลรวม) คืออะไร? ใช้วัดอะไรได้บ้าง?
Total Station (กล้องประมวลผลรวม) คืออะไร? ใช้วัดอะไรได้บ้าง?

Total Station คืออะไร?ใช้วัดอะไรได้บ้าง?

     กล้อง Total Station คือกล้องสำรวจที่สามารถใช้งานได้ครอบจักรวาล โดยใช้เพียงกล้องหนึ่งตัวและเป้าปริซึม สิ่งที่เราสามารถใช้กล้อง Total Station วัดได้มี 3 อย่าง นั่นคือ

Multi-Station ล่ะ ต่างจาก Total Station อย่างไร TotalStation Robotic
Multi-Station ล่ะ? ต่างจาก Total Station อย่างไร?

Multi-Station ล่ะ? ต่างจาก Total Station อย่างไร?

     กล่าวง่ายๆ คือเจ้า Multi-Station เป็นร่างอัพเกรดของ Total Station เพราะนอกจากจะเก็บค่าต่างๆ ได้เหมือนกันแล้ว Multi Station ยังสามารถเก็บข้อมูลที่ซับซ้อนของสภาพพื้นที่ให้เป็นภาพ 3D ได้ ทำให้เราสามารถนำข้อมูลที่สำรวจจริงมาเปรียบเทียบกับข้อมูลที่เราออกแบบได้อย่างง่ายดาย

     อีกทั้งยังมีความรวดเร็วและแม่นยำในการประมวลผลของข้อมูล ทำให้มีความผิดพลาดในงานสำรวจน้อยกว่ากล้อง Total Station และจากข้อมูลที่ได้ค้นคว้ามานั้น กล้อง Multi Station ยังทนทานต่อการสำรวจเหมืองแร่ ที่มีสนามแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งอาจรบกวนการเก็บข้อมูลของกล้องสำรวจได้ดีกว่ากล้อง Total Station

การใช้ Multi-Station ในประเทศไทย CST-Thailand_ขายกล้องสำรวจเครื่องมือทดสอบงานโยธา_topcon-geomax-sokkia-nikon-leica-dadi-P1instruments0
การใช้ Multi-Station ในประเทศไทย

การใช้ Multi-Station ในประเทศไทย

     ในประเทศไทย ข้อมูลเกี่ยวกับ Multi Station นั้นมีน้อยมาก ปัจจัยหนึ่งอาจเป็นเพราะราคาที่สูงกว่า Total Station และการใช้งานของ Multi Station ที่ต้องพึ่งซอฟต์แวร์ที่พัฒนาโดยผู้จัดจำหน่ายตัวกล้อง เพื่อประมวลผลหรือรับข้อมูลต่างๆ จึงทำให้ Multi Station ยังไม่เป็นที่นิยมในประเทศไทยสักเท่าไร แต่ในอนาคตอันใกล้เราเชื่อว่า Multi Station จะเข้ามาครองตลาดแทนเจ้า Total Station อย่างแน่นอน

MultiStation_TotalStationRobotic_GEOMAX_Zoom75-95

SUMMARY สรุปเนื้อหา

     กล้อง Multi Station เป็นกล้องที่พัฒนามากจากกล้อง Total Station ให้สามารถเก็บข้อมูลได้รวดเร็วและแม่นยำมากขึ้น อีกทั้งยังมีฟังก์ชั่นการใช้งานที่มากขึ้น เช่น เก็บภาพ 3D หรือ ส่งรูปพื้นที่เข้าแอพพลิเคชั่น แน่นอนว่ามันต้องใช้งานได้ดีกว่ากล้อง Total Station

     นับว่า Multi Station เป็นการอัพเกรดแบบก้าวกระโดดของตัวกล้องสำรวจเลยก็ว่าได้ เหนือ Total Station ยังมี Multi Station แต่ในอนาคตนั้น อาจจะมีกล้องสำรวจที่เหนือไปกว่าเจ้า Multi Station ก็ได้

REF

Subscribe to our newsletter

Stay up to date with our newest collections, latest deals and special offers! We announce new collection every three weeks so be sure to stay in touch to catch the hottest pieces for you.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Subscribe to our newsletter

Stay up to date with our newest collections, latest deals and special offers! We announce new collection every three weeks so be sure to stay in touch to catch the hottest pieces for you.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.