23.8.2022
Compensation ในความหมายงานสำรวจโยธา

ในปี พ.ศ. 2565 นี้เองนั้น มีวันหยุดชดเชย (Compensation Holiday) มากมายหลายวันจนหลาย ๆ คนถึงต้องหลั่งน้ำตาด้วยความดีใจหรือเสียใจกันยกใหญ่ แต่นอกจากมนุษย์จะมีสิ่งชดเชยในรูปแบบต่าง ๆ แล้ว ในงานสำรวจเองก็มีการชดเชย (Compensation in surveying)ด้วยนะ!

Summary *สรุป*

Compensation Range
Compensation Range

Compensation Range

      Compensation Range หรือ “ย่านการชดเชย” คือ ค่าความคลาดเคลื่อนของระดับน้ำบนกล้องสำรวจที่ยอมรับได้ มีหน่วยเป็นลิปดา กล่าวคือเมื่อมีการใช้งานกล้องสำรวจ และลูกน้ำฟองกลมหรือระดับน้ำในแนวดิ่ง เกิดการเคลื่อนตัวออกจากจุดที่ได้ตั้งค่าไว้ (ออกจากจุดสมดุล) กล้องสำรวจตัวนั้นจะยังอนุโลมให้ใช้งานต่อไปได้ จนกว่าลูกน้ำฟองกลมจะขยับเลยออกจากค่าสูงสุดที่กล้องได้ถูกกำหนดไว้ พอถึงตรงนั้นกล้องสำรวจตัวนั้นจะไม่ควรถูกนำมาใช้งานได้ จนกว่าจะมีการตั้งค่ากล้องให้ลูกน้ำฟองกลมอยู่ในแนวระดับที่ขนานกับพื้นที่ตั้งกล้อง

      ช่วงที่ลูกน้ำฟองกลมมีการขยับเขยื้อนออกจากจุดสมดุล ไปจนถึงจุดที่กล้องเกินจะรับไหว และกล้องใช้งานไม่ได้ คือ Compensation Range นั่นเอง

ลูกน้ำเคลื่อนเกิดจากอะไรได้บ้าง?
ลูกน้ำเคลื่อนเกิดจากอะไรได้บ้าง?

ลูกน้ำเคลื่อนเกิดจากอะไรได้บ้าง?

     สาเหตุหลัก ๆ ที่ทำให้ลูกน้ำฟองกลมเคลื่อนที่ออกจากจุดสมดุลนั้น มีหลายประการ ประการแรกคือเกิดจากตัวอุปกรณ์เสริมตรงสามขา หากล็อคสามขาไม่แน่นเพียงพอในขณะที่ทำการวัดสำรวจ น้ำหนักของตัวกล้องอาจจะถูกถ่ายเทลงสามขาอย่างไม่สมดุล ทำให้ขาข้างใดข้างหนึ่งได้รับน้ำหนักมากกว่า อุปกรณ์อาจค่อย ๆ เลื่อนพับ และทำให้กล้องอยู่ในระดับที่ไม่สมดุล ฟองอากาศก็ค่อย ๆ ขยับออกจากศูนย์กลาง

     ประการต่อไป คือปัจจัยภายนอกอย่างสภาพพื้นผิวที่วางอุปกรณ์สำรวจ เช่น พื้นดินที่มีการอุ้มน้ำมากเกินไปทำให้สูญเสียความสามารถในการรับแรง สามขาก็จะจมลงในดินช้า ๆ ทั้งสามขานั้นจมลงดินไปพร้อม ๆ กันก็ช่วยให้กล้องรักษาสมดุลได้ แต่ความจริงไม่เป็นแบบนั้น! (อ่านวิธีแก้ปัญหาดินเปียกน้ำได้ที่นี่ - มวลน้ำกับงานสำรวจ)

     ประการสุดท้ายของบทความนี้ ก็คือกล้องสำรวจของท่านอาจจะไม่ได้มาตรฐาน หรือว่าต้องกำลังต้องการการซ่อมบำรุง! ซึ่งในส่วนนี้เอง CST มีบริการปรับเทียบอุปกรณ์ ซ่อมแซมแก้ไขเปลี่ยนอะไหล่ หรือให้เช่าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์งานสำรวจด้วยนะ! (โทรมาสิ โทรมาสิ แล้วฉันจะรีบไป กดเลย 095-371-0204)

     หากแก้ปัญหาเบื้องต้นเหล่านี้ได้แล้ว ลูกน้ำฟองกลมของกล้องสำรวจ ก็จะอยู่ภายใน Compensation Range จะทำงานได้อย่างราบรื่นนั่นเอง


Summary

     Compensation Range ของกล้องสำรวจนั้นถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ค่าที่ได้จากการวัดสำรวจมีความแม่นยำ และเป็นข้อมูลที่สามารถนำไปใช้งานต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Subscribe to our newsletter

Stay up to date with our newest collections, latest deals and special offers! We announce new collection every three weeks so be sure to stay in touch to catch the hottest pieces for you.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Subscribe to our newsletter

Stay up to date with our newest collections, latest deals and special offers! We announce new collection every three weeks so be sure to stay in touch to catch the hottest pieces for you.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.