July 20, 2022
ตรวจโควิดให้ที่ดินด้วย ATK เอ้ย RTK กัน

ขอต้อบรับสู่ #ห้องเรียนนักสำรวจ วิชา RTK ที่อาจมีบางท่านสับสนกับ ATK ที่ใช้ตรวจโควิด แต่ช่างสำรวจกับวิศวะต้องเบรคอย่างไว และจะไปเข้าใจเนื้อหาเบื้องต้นและประโยชน์ของ RTK ในงานสำรวจกัน

ก่อนไป RTK - ดาวเทียมแบบดั้งเดิมก่อน
ก่อนไป RTK - ดาวเทียมแบบดั้งเดิมก่อน

ก่อนไป RTK - ดาวเทียมแบบดั้งเดิมก่อน

     ปัจจุบันเราใช้ดาวเทียมแบบ Static GPS เป็นการใช้ดาวเทียม 3 ดวงเป็นอย่างน้อยเพื่อระบุตำแหน่งของเครื่องรับสัญญาณหรือโทรศัพท์มือถือที่มีแอพพลิเคชั่น GPS ซึ่งใช้การส่งรังสีวิทยุเป็นรูปร่างทรงกลม ที่มีดาวเทียมนั้น ๆ เป็นศูนย์กลางของทรงกลม ทำให้ระบุพิกัดฉากในแนวราบ และระดับความสูงของตำแหน่งนั้น ๆ ได้นั่นเอง

     ดาวเทียมทั้ง 3 ดวงนั้นจะคำนวณระยะทางจากดาวเทียมไปยังจุดรับสัญญาณจากสูตร ระยะทาง (s) = ความเร็วของรังสี (v) x ระยะเวลา (t) ; (จากสูตรดั้งเดิม v=s/t) ในท้ายที่สุดจึงระบุตำแหน่งของผู้วัดได้

     แต่ดาวเทียมระบบนี้ยังมีสังเกตว่าพิกัดที่แสดงในโทรศัพท์จะอาจมีค่าความคลาดเคลื่อนระดับเมตรอยู่

แล้ว RTK คืออะไร?
แล้ว RTK คืออะไร?

แล้ว RTK คืออะไร?

     Real Time Kinematics : RTK คือ การรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์” หรือแปลจากภาษาวิศวะอีกทีก็คือ การหาค่าพิกัด ณ เวลานั้น ๆ (Real Time) โดยเพื่อเพิ่มความแม่นยำให้ GPS/GNSS นั่นเอง 

     วิธีการใช้งานก็แค่ มีตัวรับสัญญาณ (ฺBase Staion) เพื่อรับสัญญาณจากดาวเทียมที่โคจรอยู่รอบโลก วางอยู่ในที่ที่สามารถกวาดรัศมีได้รอบพื้นที่โครงการ ผนวกกับเจ้าRover -เสาเคลื่อนที่สำหรับช่างสำรวจ- ไว้ปักและเก็บข้อมูลค่าพิกัด

     นอกจากนี้ Rover ยังเป็นตัวรับสัญญาณจากดาวเทียมและเปรียบเทียบค่าพิกัดที่ได้รับจาก Base Station ทำให้ค่าความคลาดเคลื่อนระดับเซนติเมตร! 

     เนื่องจาก RTK เป็นระบบพิกัดดาวเทียมแบบใหม่ GNSS จึงมีวิธีการใช้งานที่ค่อนข้างเหมือนกัน สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ GNSS Post-Processing หรือ VDO Clip - What is Real-Time Kinematic (RTK) and how does it work?

     โดยตอนนี้กรมที่ดินเริ่มนำระบบ RTK มาใช้ในการรังวัดพื้นที่ และจัดทำระวางแผนที่ โดยได้จัดทำ ร่างระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการรังวัดโดยระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK Network) ในงานรังวัดเฉพาะราย พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งมีการใช้งานที่สำนักงานเขตที่ดินกรุงเทพมหานครและปริมณฑล [1]

     จึงจะสรุปให้ผู้อ่านเข้าใจได้โดยง่าย ว่า RTK คือ

ประโยชน์ของเจ้า RTK คือ?
ประโยชน์ของเจ้า RTKคือ?

ประโยชน์ของเจ้า RTKคือ?

     สำหรับใครเกี่ยวข้องหรือต้องเกี่ยวข้องเรื่องที่ดินเร็วนี้ ๆ  RTK ก็จะเริ่มเข้ามาวนเวียนในชีวิตในฐานะวงการสำรวจ ที่จะช่วยเพิ่มความแม่นยำในที่ดินในสนามและในโฉนดของท่าน ไม่ให้เล็ดลอดหายไปแม้แต่ตารางเซนติเมตรเดียวแน่นอน

     ส่วนองค์กรก่อสร้างและสำรวจขนาดใหญ่ RTK นั้นจะช่วยส่งเสริมในการทำงานให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทำให้ประหยัดทั้งแรงงานและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการได้อีกหลายต่อเลย

Summary

     จบกับ #ห้องเรียนนักสำรวจ ในหัวข้อ RTK ไม่ใช่ ATK แม้ว่าไม่อาจใช้ตรวจโควิดได้ แต่ก็ถึงเป็นระบบหนึ่งในวงการสำรวจที่ทำให้เพิ่มคุณภาพในการตรวจสอบพื้นที่ดินของท่านได้อย่างดีทีเดียว ถ้าอ่านแล้วชอบก็แชร์ให้กำลังใจกันได้นะ!

Subscribe to our newsletter

Stay up to date with our newest collections, latest deals and special offers! We announce new collection every three weeks so be sure to stay in touch to catch the hottest pieces for you.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.