TOPCON

AT-B4A

AT-B4A
No items found.
Buy now

กล้องวัดระดับ (Auto Level)

ประเทศ ญี่ปุ่น

- กำลังขยาย 24 เท่า
- มองเห็นชัดใกล้สุด 0.2 เมตร
- ความละเอียด ± 2 มม./1 กม.
- กันน้ำ/ฝุ่น IPX6

● Catalog
Download
● Spec
Download

: Review

Series

AT-B4A

เลื่อนเพื่อดู
No items found.

กล้องวัดระดับ (Auto Level)

ประเทศ ญี่ปุ่น

- กำลังขยาย 24 เท่า
- มองเห็นชัดใกล้สุด 0.2 เมตร
- ความละเอียด ± 2 มม./1 กม.
- กันน้ำ/ฝุ่น IPX6