CST

Unconfined Compression Test

Unconfined Compression Test
No items found.
Buy now

Unconfined Compression Test

ตามมาตรฐาน : ASTM D2166 / D2166M - 16

รายละเอียดทั่วไป

การทดสอบแรงอัดดินโดยปราศจากแรงด้านข้าง เพื่อหากำลังต้านทานแรงเฉือนของดิน (Uc)

รายละเอียดทางเทคนิค

1.รอบการทำงาน 1 รอบ เท่ากัน 0.2 มม.

2.ช่วยยกสูงสุด 30 มม.

3.ความเร็วรอบการยก 1.8 มม./นาที ± 15%

4.โหลดสูงสุดในการทดสอบ 1 KN.

5.โมลเก็บตัวอย่าง ขนาด 35 มม. และ 70 มม.

● Catalog
Download
● Spec
Download

: Review

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

No items found.

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

No items found.
Series

Unconfined Compression Test

เลื่อนเพื่อดู
No items found.

Unconfined Compression Test

ตามมาตรฐาน : ASTM D2166 / D2166M - 16

รายละเอียดทั่วไป

การทดสอบแรงอัดดินโดยปราศจากแรงด้านข้าง เพื่อหากำลังต้านทานแรงเฉือนของดิน (Uc)

รายละเอียดทางเทคนิค

1.รอบการทำงาน 1 รอบ เท่ากัน 0.2 มม.

2.ช่วยยกสูงสุด 30 มม.

3.ความเร็วรอบการยก 1.8 มม./นาที ± 15%

4.โหลดสูงสุดในการทดสอบ 1 KN.

5.โมลเก็บตัวอย่าง ขนาด 35 มม. และ 70 มม.

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

No items found.