MEMMERT

ขนาด 30 / 55 / 75 / 110 / 160 / 260 / 450/ 750 / 1060 ลิตร

ขนาด 30 / 55 / 75 / 110 / 160 / 260 / 450/ 750 / 1060 ลิตร
No items found.
Buy now

ตู้อบความร้อน (Universal Oven)

ยี่ห้อ MEMMERT
ขนาด 30 / 55 / 75 / 110 / 160 / 260 / 450/ 750 / 1060 ลิตร
+20 °C up to +300 °C
รายละเอียดทั่วไป

เหมาะสมกับงานที่หลากหลาย ทุกประภท ที่ใช้อุณหภูมิ ไม่เกิน + 300 C เหมาะอย่างยิ่ง กับการใช้งาน อบตัวอย่าง ทดสอบความทนทาน ความแข็งแรง หรือ ทดสอบสภาพแวดล้อม ด้วยระบบควบคุมอุณหภูมิเฉพาะตัวทำให้ได้อุณหภูมิที่แม่นย่ำ

● Catalog
download
● Spec

: Review

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

No items found.

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

No items found.
Series

ขนาด 30 / 55 / 75 / 110 / 160 / 260 / 450/ 750 / 1060 ลิตร

เลื่อนเพื่อดู
No items found.

ตู้อบความร้อน (Universal Oven)

ยี่ห้อ MEMMERT
ขนาด 30 / 55 / 75 / 110 / 160 / 260 / 450/ 750 / 1060 ลิตร
+20 °C up to +300 °C
รายละเอียดทั่วไป

เหมาะสมกับงานที่หลากหลาย ทุกประภท ที่ใช้อุณหภูมิ ไม่เกิน + 300 C เหมาะอย่างยิ่ง กับการใช้งาน อบตัวอย่าง ทดสอบความทนทาน ความแข็งแรง หรือ ทดสอบสภาพแวดล้อม ด้วยระบบควบคุมอุณหภูมิเฉพาะตัวทำให้ได้อุณหภูมิที่แม่นย่ำ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

No items found.