FOLF

JM-1H

JM-1H
No items found.
Buy now

ขาตั้งกล้องแบบไม้ ( Wooden Tripod )

ยี่ห้อ FIX รุ่น JM-1H

รายละเอียดทางเทคนิค

1. ขาตั้งทำจากวัสดุไม้คุณภาพสูง
2. แป้นรองฐานทำจากอลูมิเนียมกว้าง 140 มิลลิเมตร
3. ความยาวขา 1.50 เมตร
4. ขาเยียบทำจากอลูมิเนียม

● Catalog
● Spec
Download

: Review

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

No items found.

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

No items found.
Series

JM-1H

เลื่อนเพื่อดู
No items found.

ขาตั้งกล้องแบบไม้ ( Wooden Tripod )

ยี่ห้อ FIX รุ่น JM-1H

รายละเอียดทางเทคนิค

1. ขาตั้งทำจากวัสดุไม้คุณภาพสูง
2. แป้นรองฐานทำจากอลูมิเนียมกว้าง 140 มิลลิเมตร
3. ความยาวขา 1.50 เมตร
4. ขาเยียบทำจากอลูมิเนียม

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

No items found.