CST

TPZ-1 / GZS-1

TPZ-1 / GZS-1
No items found.
Buy now

SIEVE SHAKER

รายละเอียดทั่วไป

เป็นเครื่องทดสอบเพื่อวิเคราะห์หาขนาดตัวอย่างวัตถุ โดยใช้ร่วมกับตะแกรงร่อนโดยการเขย่าตามมาตรฐาน AASHTO T27

รายละเอียดทางเทคนิค

- เครื่องเขย่าตะแกรง (SIEVE SHAKER) ใช้กับตะแกรงที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว สูง 2 นิ้วได้ไม่น้อยกว่า 8 ชั้น

- มีชุดขับเคลื่อนการสั่นสะเทือนอยู่ภายในแท่นฐานของเครื่อง

- มีระบบล็อคตะแกรงอย่างแน่นหนา

- ใช้ไฟ 220V

- มีสวิทช์เปิด-ปิดเครื่อง พร้อมหน้าจอดิจิตอลสำหรับตั้งค่าการทำงานของตัวเครื่อง

TPZ-1 / GZS-1 (SIEVE SHAKER)

รายละเอียดทั่วไป

เป็นเครื่องทดสอบเพื่อวิเคราะห์หาขนาดตัวอย่างวัตถุ โดยใช้ร่วมกับตะแกรงร่อนโดยการเขย่า

รายละเอียดทางเทคนิค

- ความถี่การสั่น 500 ครั้ง/นาที

- ระบบสั่นแบบขึ้น-ลง

- ค่า การสั่นแอมพลิจูด 1.5 มม.

- ตั้งเวลา 0-60 นาที

- กำลังไฟ AC220V,25W

● Catalog
Download
● Spec
Download

: Review

: Customer Review

No items found.

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

No items found.

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

No items found.