SOKKIA

SET630R/530R3

SET630R/530R3
No items found.
Buy now

กล้องประมวลผลรวม Total Station (มือสอง)

คุณสมบัติ

- อ่าน 1 ฟิลิปดา

- ยิงระยะ 2,000 เมตร

- แบต 2 ก้อน

- 1 หน้าจอ

- Non Prism 100 เมตร

ราคา 60,000 - 65,000 บาท

● Catalog
● Spec

: Review

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Series

SET630R/530R3

เลื่อนเพื่อดู
No items found.

กล้องประมวลผลรวม Total Station (มือสอง)

คุณสมบัติ

- อ่าน 1 ฟิลิปดา

- ยิงระยะ 2,000 เมตร

- แบต 2 ก้อน

- 1 หน้าจอ

- Non Prism 100 เมตร

ราคา 60,000 - 65,000 บาท

สินค้าที่เกี่ยวข้อง