LANGRY

SJY-800B

SJY-800B
No items found.
Buy now

เครื่องทดสอบความแข็งแรงของการเจาะ (Penetration Mortar Strength Tester)

ยี่ห้อ LANGRY รุ่น SJY-800B

ลักษณะทั่วไป

เป็นวิธีการตรวจจับภาคสนามที่วัดความลึกของการเจาะของตะปูและแปลงความแข็งแรงโดยการรวมกับกราฟการวัดความแข็งแรงที่เกี่ยวข้อง

● Catalog
● Spec

: Review

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

No items found.

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

No items found.
Series

SJY-800B

เลื่อนเพื่อดู
No items found.

เครื่องทดสอบความแข็งแรงของการเจาะ (Penetration Mortar Strength Tester)

ยี่ห้อ LANGRY รุ่น SJY-800B

ลักษณะทั่วไป

เป็นวิธีการตรวจจับภาคสนามที่วัดความลึกของการเจาะของตะปูและแปลงความแข็งแรงโดยการรวมกับกราฟการวัดความแข็งแรงที่เกี่ยวข้อง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

No items found.