CST

ลูกดิ่งทองเหลือง

ลูกดิ่งทองเหลือง
No items found.
Buy now

ลูกดิ่งทองเหลือง ขนาด 0.45กก. (16Oz.)

ลูกดิ่งทองเหลือง ขนาด 0.51กก. (18Oz.)

ลูกดิ่งทองเหลือง ขนาด 0.91กก. (32Oz.)

ลูกดิ่งทองเหลือง ขนาด 1.02กก. (36Oz.)

รายละเอียด

1.โครงสร้างลูกดิ่งทำจากทองเหลือง

2.ปลายลูกดิ่งวัสดุทำจากเหล็ก สามารถถอดเก็บได้ ป้องกันการชำรุด

3.มีเชือกไนล่อนความยาวไม่น้อยกว่า 1.5เมตร

4.มีห่วงอลูมิเนียมใช้สำหรับคล้องเลื่อนสาย

● Catalog
● Spec
Download

: Review

: Customer Review

No items found.

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

No items found.

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

No items found.