OHAUS

750-SW

750-SW
No items found.
Buy now

รายละเอียดสินค้า

- เป็นเครื่องชั่งแบบ 3 คาน  สามารถชั่งน้ำหนักได้สูงสุด 2,610 กรัม

- สามารถอ่านค่า น้ำหนักละเอียด 0.1 กรัม

- มีคานเลื่อนด้านหน้า ปรับน้ำหนักได้ 500x100 กรัม และ 100x10 กรัม และ 10x0.1 กรัม

- จานชั่งทำด้วยสแตนเลสสตีล มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว

- เป็นผลิตภัณฑ์จาก ยุโรป หรือ สหรัฐอเมริกา

● Catalog
● Spec

: Review

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

No items found.

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

No items found.
Series

750-SW

เลื่อนเพื่อดู
No items found.

รายละเอียดสินค้า

- เป็นเครื่องชั่งแบบ 3 คาน  สามารถชั่งน้ำหนักได้สูงสุด 2,610 กรัม

- สามารถอ่านค่า น้ำหนักละเอียด 0.1 กรัม

- มีคานเลื่อนด้านหน้า ปรับน้ำหนักได้ 500x100 กรัม และ 100x10 กรัม และ 10x0.1 กรัม

- จานชั่งทำด้วยสแตนเลสสตีล มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว

- เป็นผลิตภัณฑ์จาก ยุโรป หรือ สหรัฐอเมริกา

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

No items found.