CST

CY4

CY4
No items found.
Buy now

แบบหล่อคอนกรีต ทรงกระบอก (พลาสติก)

รุ่น CY-4

รายละเอียดสินค้า

- ขนาด 15x30 ซม.

- น้ำหนัก : ประมาณ 1 กิโลกรัม

- วัสดุทำจาก พลาสติก

- หล่อขึ้นรูปเป็น ชิ้นเดียว มีรูด้านล่างเพื่อให้ปืนลมดันลูกปูนออกมา

● Catalog
● Spec
Download

: Review

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

No items found.

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

No items found.
Series

CY4

เลื่อนเพื่อดู
No items found.

แบบหล่อคอนกรีต ทรงกระบอก (พลาสติก)

รุ่น CY-4

รายละเอียดสินค้า

- ขนาด 15x30 ซม.

- น้ำหนัก : ประมาณ 1 กิโลกรัม

- วัสดุทำจาก พลาสติก

- หล่อขึ้นรูปเป็น ชิ้นเดียว มีรูด้านล่างเพื่อให้ปืนลมดันลูกปูนออกมา

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

No items found.