CST

Marking Flags

Marking Flags
No items found.
Buy now

Marking Flags

ยี่ห้อ CST
รายละเอียดสินค้า

ใช้สำหรับทำเครื่องหมายตำแหน่งของสาธารณูปโภค นต่อแสงแดดและอุณหภูมิเยือกแข็ง ใช้สำหรับการทำป่าไม้ สำรวจ ก่อสร้าง เหมืองแร่ เกษตรกรรม สร้างไซต์ จัดสวน เป็นต้น

● วัสดุธง : ไวนิล

● เส้นผ่านศูนย์กลางของลวดเหล็ก : 1.55 มม.

● ความหนาของธง : 0.127 มม.

● ขนาดธง

    - 6 x 9 ซม. , เสาสูง 38 ซม.

    - 6 x 9 ซม. , เสาสูง 53 ซม.

    - 6 x 9 ซม. , เสาสูง 76 ซม.

    - 10 x 12.7 ซม. , เสาสูง 53 ซม.

    - 10 x 12.7 ซม. , เสาสูง 91 ซม.

    - 10 x 12.7 ซม. , เสาสูง 76 ซม.

● Catalog
● Spec

: Review

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

No items found.

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

No items found.
Series

Marking Flags

เลื่อนเพื่อดู
No items found.

Marking Flags

ยี่ห้อ CST
รายละเอียดสินค้า

ใช้สำหรับทำเครื่องหมายตำแหน่งของสาธารณูปโภค นต่อแสงแดดและอุณหภูมิเยือกแข็ง ใช้สำหรับการทำป่าไม้ สำรวจ ก่อสร้าง เหมืองแร่ เกษตรกรรม สร้างไซต์ จัดสวน เป็นต้น

● วัสดุธง : ไวนิล

● เส้นผ่านศูนย์กลางของลวดเหล็ก : 1.55 มม.

● ความหนาของธง : 0.127 มม.

● ขนาดธง

    - 6 x 9 ซม. , เสาสูง 38 ซม.

    - 6 x 9 ซม. , เสาสูง 53 ซม.

    - 6 x 9 ซม. , เสาสูง 76 ซม.

    - 10 x 12.7 ซม. , เสาสูง 53 ซม.

    - 10 x 12.7 ซม. , เสาสูง 91 ซม.

    - 10 x 12.7 ซม. , เสาสูง 76 ซม.

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

No items found.