LANGRY

LR-P series

LR-P series
No items found.
Buy now

เครื่องทดสอบความแข็งแรงอเนกประสงค์ (Pull Off Tester)

ยี่ห้อ  LANGRY รุ่น LR-P6
ตามมาตรฐาน EN 1542, EN 1348, EN 1015-12

รายละเอียดทั่วไป

ใช้สำหรับทดสอบความแข็งแรงในการยึดเกาะของอิฐมอญ กระเบื้องโมเสค แผ่นเพลท สี วัสดุฉนวนผนังภายนอก (EPS board, SPS board ฯลฯ) และวัสดุก่อผนังภายนอกทุกชนิด

ยี่ห้อ  LANGRY รุ่น LR-P10
ตามมาตรฐาน EN 1542, EN 1348, EN 1015-12

รายละเอียดทั่วไป

เหมาะสำหรับการทดสอบแรงดึงของตะปูพลูโทเนียมของวัสดุฉนวนความร้อนแบบคงที่ในงานวิศวกรรมก่อสร้าง แรงยึดเกาะของวัสดุฉนวนความร้อนที่ผนัง และแรงยึดเกาะของอิฐพรมผนังภายนอก แผ่นต่างๆ , ทาสี ฯลฯ

ยี่ห้อ  LANGRY รุ่น LR-PA10
ตามมาตรฐาน EN 1542, EN 1348, EN 1015-12

รายละเอียดทั่วไป

ใช้เพื่อทดสอบแรงดึงหมุดย้ำของวัสดุฉนวนคงที่สำหรับงานก่อสร้าง, ความแข็งแรงในการยึดเกาะของวัสดุฉนวนผนัง, อิฐผนังสำหรับผนังภายนอก, ปูนและวัสดุอื่นๆ และการยึดเกาะของการเคลือบแผง, สีและพื้นผิวคอนกรีต

● Catalog
● Spec

: Review

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

No items found.

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

No items found.
Series

LR-P series

เลื่อนเพื่อดู
No items found.

เครื่องทดสอบความแข็งแรงอเนกประสงค์ (Pull Off Tester)

ยี่ห้อ  LANGRY รุ่น LR-P6
ตามมาตรฐาน EN 1542, EN 1348, EN 1015-12

รายละเอียดทั่วไป

ใช้สำหรับทดสอบความแข็งแรงในการยึดเกาะของอิฐมอญ กระเบื้องโมเสค แผ่นเพลท สี วัสดุฉนวนผนังภายนอก (EPS board, SPS board ฯลฯ) และวัสดุก่อผนังภายนอกทุกชนิด

ยี่ห้อ  LANGRY รุ่น LR-P10
ตามมาตรฐาน EN 1542, EN 1348, EN 1015-12

รายละเอียดทั่วไป

เหมาะสำหรับการทดสอบแรงดึงของตะปูพลูโทเนียมของวัสดุฉนวนความร้อนแบบคงที่ในงานวิศวกรรมก่อสร้าง แรงยึดเกาะของวัสดุฉนวนความร้อนที่ผนัง และแรงยึดเกาะของอิฐพรมผนังภายนอก แผ่นต่างๆ , ทาสี ฯลฯ

ยี่ห้อ  LANGRY รุ่น LR-PA10
ตามมาตรฐาน EN 1542, EN 1348, EN 1015-12

รายละเอียดทั่วไป

ใช้เพื่อทดสอบแรงดึงหมุดย้ำของวัสดุฉนวนคงที่สำหรับงานก่อสร้าง, ความแข็งแรงในการยึดเกาะของวัสดุฉนวนผนัง, อิฐผนังสำหรับผนังภายนอก, ปูนและวัสดุอื่นๆ และการยึดเกาะของการเคลือบแผง, สีและพื้นผิวคอนกรีต

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

No items found.