LANGRY

LR-FK202

LR-FK202
No items found.
Buy now

เครื่องตรวจจับความกว้างของรอยแตก (Crack Width Detector)

ยี่ห้อ  LANGRY รุ่น LR-FK202

รายละเอียดสินค้า

ใช้วิธีการเชื่อมต่อแบบไร้สาย ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในการตรวจจับเชิงปริมาณของความกว้างของรอยแตกในสะพาน อุโมงค์ อาคารหลัก ทางเท้าคอนกรีต พื้นผิวโลหะ ฯลฯ

● Catalog
● Spec

: Review

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

No items found.

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

No items found.
Series

LR-FK202

เลื่อนเพื่อดู
No items found.

เครื่องตรวจจับความกว้างของรอยแตก (Crack Width Detector)

ยี่ห้อ  LANGRY รุ่น LR-FK202

รายละเอียดสินค้า

ใช้วิธีการเชื่อมต่อแบบไร้สาย ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในการตรวจจับเชิงปริมาณของความกว้างของรอยแตกในสะพาน อุโมงค์ อาคารหลัก ทางเท้าคอนกรีต พื้นผิวโลหะ ฯลฯ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

No items found.