LEICA

Disto D810 touch

Disto D810 touch
No items found.
Buy now

เครื่องวัดระยะเลเซอร์ (Laser Meter)

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ข้อมูลทางเทคนิค
1. คุณลักษณะ

   1.1  เป็นเครื่องวัดระยะทางด้วยแสงเลเซอร์ แบบมือถือ

   1.2  ความถูกต้องในการวัดระยะทางไม่เกิน ± 1.0 มม.

   1.3  สามารถวัดระยะทางได้ ระหว่าง 0.05 -200 เมตร ( ขึ้นอยู่กับพื้นผิวและสีของวัตถุที่วัดระยะ )

   1.4  อ่านค่าการวัดระยะได้ละเอียดถึง 1 มม.

   1.5  มีเซ็นเซอร์วัดมุม ช่วงการวัด ± 360 องศา ความแม่นยำ ± 0.1 องศา

   1.6  ระบบหน้าจอสัมผัส แสดงผลได้ 4 บรรทัด มีระบบให้แสงสว่างเพื่อดูข้อมูลในที่มืดได้

   1.7  สามารถวัดระยะทางได้ทั้งมาตราเมตริก (หน่วยเมตร) และระบบอังกฤษ (หน่วยนิ้ว, ฟุต)

   1.8  สามารถตั้งหน่วยเวลาการวัดระยะทางได้

   1.9  เก็บค่าการวัดได้ 30 ค่า

   1.10 มีฟังชั่นช่วยในการทำงานดังนี้ เช่น

          - คำนวณหาค่าต่ำสุด/สูงสุด และวัดค่าต่อเนื่อง

          - คำนวณหาพื้นที่และปริมาตร

          - คำนวณบวก/ลบค่าที่วัดได้

          - กำหนดช่วงระยะที่ต้องการ

          - คำนวณหาความสูง/ความกว้างโดยใช้รูปสามเหลี่ยมและใช้การวัดมุมเอียงของวัตถุได้

          - คำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า(สี่เหลี่ยมคางหมู)

          - วัดความสูงวัตถุ เช่น ต้นไม้

          - วัดความลาดเอียง เช่นหลังคาบ้าน

          - ฟังก์ชั่น Height Profile Measurements

          - การวัดระยะด้วยภาพ

          - ฟังก์ชั่นกล้อง แสดงภาพที่หน้าจอและถ่ายโอนไปยังคอมพิวเตอร์

          - เข็มทิศ

   1.11 มี Bluetooth Smart เพื่อการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ iPhone หรือ iPad

   1.12 แบตเตอร์รี่ 1 ชุด สามารถวัดระยะทางได้ประมาณ 4,000 ครั้ง

   1.13 มีกล้องเล็งแบบมองเห็นภาพระบบ Digital และมี ฟังชั่น zoom เพื่อดึงภาพให้ใกล้เข้ามาได้

   1.14 ได้มาตราฐานการป้องกันน้ำและฝุ่น IP54

2. อุปกรณ์ประกอบ

   2.1  มีสายคล้องมือและซองบรรจุเครื่อง

   2.2  เครื่องชาร์จไฟ

   2.3  สายส่งข้อมูล USB

   2.4  คู่มือการใช้งาน 1 เล่ม

● Catalog
Download
● Spec
Download

: Review

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

No items found.

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

No items found.
Series

Disto D810 touch

เลื่อนเพื่อดู
No items found.

เครื่องวัดระยะเลเซอร์ (Laser Meter)

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ข้อมูลทางเทคนิค
1. คุณลักษณะ

   1.1  เป็นเครื่องวัดระยะทางด้วยแสงเลเซอร์ แบบมือถือ

   1.2  ความถูกต้องในการวัดระยะทางไม่เกิน ± 1.0 มม.

   1.3  สามารถวัดระยะทางได้ ระหว่าง 0.05 -200 เมตร ( ขึ้นอยู่กับพื้นผิวและสีของวัตถุที่วัดระยะ )

   1.4  อ่านค่าการวัดระยะได้ละเอียดถึง 1 มม.

   1.5  มีเซ็นเซอร์วัดมุม ช่วงการวัด ± 360 องศา ความแม่นยำ ± 0.1 องศา

   1.6  ระบบหน้าจอสัมผัส แสดงผลได้ 4 บรรทัด มีระบบให้แสงสว่างเพื่อดูข้อมูลในที่มืดได้

   1.7  สามารถวัดระยะทางได้ทั้งมาตราเมตริก (หน่วยเมตร) และระบบอังกฤษ (หน่วยนิ้ว, ฟุต)

   1.8  สามารถตั้งหน่วยเวลาการวัดระยะทางได้

   1.9  เก็บค่าการวัดได้ 30 ค่า

   1.10 มีฟังชั่นช่วยในการทำงานดังนี้ เช่น

          - คำนวณหาค่าต่ำสุด/สูงสุด และวัดค่าต่อเนื่อง

          - คำนวณหาพื้นที่และปริมาตร

          - คำนวณบวก/ลบค่าที่วัดได้

          - กำหนดช่วงระยะที่ต้องการ

          - คำนวณหาความสูง/ความกว้างโดยใช้รูปสามเหลี่ยมและใช้การวัดมุมเอียงของวัตถุได้

          - คำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า(สี่เหลี่ยมคางหมู)

          - วัดความสูงวัตถุ เช่น ต้นไม้

          - วัดความลาดเอียง เช่นหลังคาบ้าน

          - ฟังก์ชั่น Height Profile Measurements

          - การวัดระยะด้วยภาพ

          - ฟังก์ชั่นกล้อง แสดงภาพที่หน้าจอและถ่ายโอนไปยังคอมพิวเตอร์

          - เข็มทิศ

   1.11 มี Bluetooth Smart เพื่อการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ iPhone หรือ iPad

   1.12 แบตเตอร์รี่ 1 ชุด สามารถวัดระยะทางได้ประมาณ 4,000 ครั้ง

   1.13 มีกล้องเล็งแบบมองเห็นภาพระบบ Digital และมี ฟังชั่น zoom เพื่อดึงภาพให้ใกล้เข้ามาได้

   1.14 ได้มาตราฐานการป้องกันน้ำและฝุ่น IP54

2. อุปกรณ์ประกอบ

   2.1  มีสายคล้องมือและซองบรรจุเครื่อง

   2.2  เครื่องชาร์จไฟ

   2.3  สายส่งข้อมูล USB

   2.4  คู่มือการใช้งาน 1 เล่ม

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

No items found.