LAISAI

LSG686SPD

LSG686SPD
No items found.
Buy now

เครื่องวางแนวและทำระดับเลเซอร์ (Multiline Laser)

- เป็นเครื่องวางแนวและทำระดับอัตโนมัติ ทำงาน ด้วยแสงเลเซอร์ ให้แนวแสงได้ทั้งในแนวดิ่งและแนวราบมีอุปกรณ์ประกอบพร้อม

- ตัวเครื่องทำด้วยวัสดุที่แข็งแรงสามารถวางใช้งานได้บนพื้นราบหรือติดตั้งบนขาตั้งกล้อง

- ทำงานด้วยแสงเลเซอร์และทำระดับอัตโนมัติได้รวดเร็ว

- ให้แนวแสงได้ 5 แนวพร้อมกัน คือในแนวราบ 1 แนว และแนวดิ่ง 4 แนว

   โดยแนวดิ่งจะแสดงด้านบน ตัดกันที่มุม 90 องศา มีลำแสงเลเซอร์ส่องลงล่างเพื่อกำหนดจุดตั้งเครื่องวางแนว

- มีระบบการเตือนเมื่อเครื่องมือไม่ได้ระดับ เพื่อป้องกันการทำระดับคลาดเคลื่อน

- ค่าความละเอียดถูกต้องในการทำระดับ ( Accuracy ) ± 1 มิลลิเมตร ที่ระยะ 5 เมตร

- การทำงานมีรัศมีไม่น้อยกว่า 10 เมตร และได้ไกล ≥ 150-180 เมตร เมื่อใช้งานร่วมกับ Detector

- ใช้แบตเตอรี่ ขนาด AA จำนวน 4 ก้อน

● Catalog
● Spec
Download

: Review

Series

LSG686SPD

เลื่อนเพื่อดู
No items found.

เครื่องวางแนวและทำระดับเลเซอร์ (Multiline Laser)

- เป็นเครื่องวางแนวและทำระดับอัตโนมัติ ทำงาน ด้วยแสงเลเซอร์ ให้แนวแสงได้ทั้งในแนวดิ่งและแนวราบมีอุปกรณ์ประกอบพร้อม

- ตัวเครื่องทำด้วยวัสดุที่แข็งแรงสามารถวางใช้งานได้บนพื้นราบหรือติดตั้งบนขาตั้งกล้อง

- ทำงานด้วยแสงเลเซอร์และทำระดับอัตโนมัติได้รวดเร็ว

- ให้แนวแสงได้ 5 แนวพร้อมกัน คือในแนวราบ 1 แนว และแนวดิ่ง 4 แนว

   โดยแนวดิ่งจะแสดงด้านบน ตัดกันที่มุม 90 องศา มีลำแสงเลเซอร์ส่องลงล่างเพื่อกำหนดจุดตั้งเครื่องวางแนว

- มีระบบการเตือนเมื่อเครื่องมือไม่ได้ระดับ เพื่อป้องกันการทำระดับคลาดเคลื่อน

- ค่าความละเอียดถูกต้องในการทำระดับ ( Accuracy ) ± 1 มิลลิเมตร ที่ระยะ 5 เมตร

- การทำงานมีรัศมีไม่น้อยกว่า 10 เมตร และได้ไกล ≥ 150-180 เมตร เมื่อใช้งานร่วมกับ Detector

- ใช้แบตเตอรี่ ขนาด AA จำนวน 4 ก้อน