HONDEX

PS-7

PS-7
No items found.
Buy now

เครื่องวัดความลึกท้องน้ำ (Portable Depth Sounder)

ประเทศญี่ปุ่น
ยี่ห้อ  HONDEX รุ่น  PS-7

คุณสมบัติทั่วไป

1. เป็นเครื่องหาความลึกแบบมือถือสามารถใช้ใต้น้ำทะเลได้

2. มีปุ่มเปิดปิดการใช้งานและระบบประหยัดพลังงานในตัว

3. ตัวเครื่องสามารถกันน้ำเข้าได้ (ที่ระดับความลึก 50 เมตร)

รายละเอียดทางเทคนิค
1. แสดงผลความลึกด้วยหน้าจอแบบLCD
2. มีตัวรับ-ส่งคลื่นในตัว
3. อ่านค่าความลึกเป็นหน่วยเมตร(ทศนิยม 1 ตำแหน่ง)
4. มีแสงส่งสว่างแบบ Filament Light ในตัว
5. ใช้ไฟจากถ่านแบบ 9VDC

● Catalog
Download
● Spec
Download

: Review

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

No items found.

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

No items found.
Series

PS-7

เลื่อนเพื่อดู
No items found.

เครื่องวัดความลึกท้องน้ำ (Portable Depth Sounder)

ประเทศญี่ปุ่น
ยี่ห้อ  HONDEX รุ่น  PS-7

คุณสมบัติทั่วไป

1. เป็นเครื่องหาความลึกแบบมือถือสามารถใช้ใต้น้ำทะเลได้

2. มีปุ่มเปิดปิดการใช้งานและระบบประหยัดพลังงานในตัว

3. ตัวเครื่องสามารถกันน้ำเข้าได้ (ที่ระดับความลึก 50 เมตร)

รายละเอียดทางเทคนิค
1. แสดงผลความลึกด้วยหน้าจอแบบLCD
2. มีตัวรับ-ส่งคลื่นในตัว
3. อ่านค่าความลึกเป็นหน่วยเมตร(ทศนิยม 1 ตำแหน่ง)
4. มีแสงส่งสว่างแบบ Filament Light ในตัว
5. ใช้ไฟจากถ่านแบบ 9VDC

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

No items found.