BOSCH

D-TECT 120

D-TECT 120
No items found.
Buy now

เครื่องสแกนผนังและตรวจหาวัตถุ (Professional Radar Scanner)

ยี่ห้อ BOSCH รุ่น  D-TECT 120

รายละเอียดทั่วไป

เป็นเครื่องสแกนเรดาร์ที่ใช้งานง่ายซึ่งพัฒนาขึ้นสำหรับวัสดุเกือบทั้งหมด การวัดเฉพาะจุดให้การตรวจจับที่แม่นยำบนพื้นผิวแคบ ในขณะที่ตัวค้นหาศูนย์กลางจะแสดงตำแหน่งที่แม่นยำของศูนย์กลางของวัตถุ นอกจากนี้ เทคโนโลยี Dual Power Source ยังอนุญาตให้ใช้กับทั้งแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 12 V หรือแบตเตอรี่อัลคาไลน์มาตรฐาน

รายละเอียดทางเทคนิค

- การวัดเฉพาะจุดมีการตรวจจับที่แม่นยำบนพื้นผิวแคบ

- ระบบ Centre Finder มีเส้นนำสายตาเพื่อแสดงจุดศูนย์กลางของวัตถุได้ชัดเจนและแม่นยำ

- แหล่งพลังงาน 2 ระบบ ใช้ได้ทั้งแบตเตอรี่ Li-Ion 12 โวลท์และถ่านอัลคาไลน์มาตรฐานทั่วไป

● Catalog
● Spec
SPEC

: Review

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

No items found.

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

No items found.
Series

D-TECT 120

เลื่อนเพื่อดู
No items found.

เครื่องสแกนผนังและตรวจหาวัตถุ (Professional Radar Scanner)

ยี่ห้อ BOSCH รุ่น  D-TECT 120

รายละเอียดทั่วไป

เป็นเครื่องสแกนเรดาร์ที่ใช้งานง่ายซึ่งพัฒนาขึ้นสำหรับวัสดุเกือบทั้งหมด การวัดเฉพาะจุดให้การตรวจจับที่แม่นยำบนพื้นผิวแคบ ในขณะที่ตัวค้นหาศูนย์กลางจะแสดงตำแหน่งที่แม่นยำของศูนย์กลางของวัตถุ นอกจากนี้ เทคโนโลยี Dual Power Source ยังอนุญาตให้ใช้กับทั้งแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 12 V หรือแบตเตอรี่อัลคาไลน์มาตรฐาน

รายละเอียดทางเทคนิค

- การวัดเฉพาะจุดมีการตรวจจับที่แม่นยำบนพื้นผิวแคบ

- ระบบ Centre Finder มีเส้นนำสายตาเพื่อแสดงจุดศูนย์กลางของวัตถุได้ชัดเจนและแม่นยำ

- แหล่งพลังงาน 2 ระบบ ใช้ได้ทั้งแบตเตอรี่ Li-Ion 12 โวลท์และถ่านอัลคาไลน์มาตรฐานทั่วไป

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

No items found.