LEICA

WT-20/GST-101

WT-20/GST-101
No items found.
Buy now

ขาตั้งกล้องแบบไม้ (Wooden Tripod)

ยี่ห้อ LEICA รุ่น WT-20/GST-101

รายละเอียดทางเทคนิค

1. ทำจากวัสดุไม้คุณภาพสูง
2. แป้นรองฐานทำจากอลูมิเนียมกว้าง 150 มิลลิเมตร
3. ความยาวขาตั้งขณะพับเก็บ 1.03 เมตร
4. ขาเยียบทำจากอลูมิเนียม
5. ขาตั้งเลื่อนขึ้นลงได้ สามารถล็อคได้
6. มีสายสะพาย

● Catalog
● Spec
Download

: Review

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

No items found.

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

No items found.
Series

WT-20/GST-101

เลื่อนเพื่อดู
No items found.

ขาตั้งกล้องแบบไม้ (Wooden Tripod)

ยี่ห้อ LEICA รุ่น WT-20/GST-101

รายละเอียดทางเทคนิค

1. ทำจากวัสดุไม้คุณภาพสูง
2. แป้นรองฐานทำจากอลูมิเนียมกว้าง 150 มิลลิเมตร
3. ความยาวขาตั้งขณะพับเก็บ 1.03 เมตร
4. ขาเยียบทำจากอลูมิเนียม
5. ขาตั้งเลื่อนขึ้นลงได้ สามารถล็อคได้
6. มีสายสะพาย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

No items found.