CST

แบบตั้ง (เหล็กเคลือบ)

แบบตั้ง (เหล็กเคลือบ)
No items found.
Buy now

แผ่นวัดระดับน้ำ แบบตั้ง เหล็กเคลือบ (Staff Gauge)

ยี่ห้อ CST

รายละเอียด

1. แผ่นเหล็กและสีเคลือบทำมาจากวัสดุคุณภาพดี

2. ขนาดความยาว 1 เมตร กว้าง 15 เซนติเมตร

3. มีขีดแบ่งค่าเป็นรูปตัว E ละเอียดช่องละ 1 เซนติเมตร

4. มีตัวเลขกำกับลักษณะหัวตั้ง ทุก 10 เซนติเมตร

● Catalog
● Spec
DownloadDownload

: Review

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

No items found.

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

No items found.
Series

แบบตั้ง (เหล็กเคลือบ)

เลื่อนเพื่อดู
No items found.

แผ่นวัดระดับน้ำ แบบตั้ง เหล็กเคลือบ (Staff Gauge)

ยี่ห้อ CST

รายละเอียด

1. แผ่นเหล็กและสีเคลือบทำมาจากวัสดุคุณภาพดี

2. ขนาดความยาว 1 เมตร กว้าง 15 เซนติเมตร

3. มีขีดแบ่งค่าเป็นรูปตัว E ละเอียดช่องละ 1 เซนติเมตร

4. มีตัวเลขกำกับลักษณะหัวตั้ง ทุก 10 เซนติเมตร

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

No items found.