เครื่องดึงเหล็ก เครื่องกดคอนกรีต UTM เครื่องทดสอบ
เครื่องดึงเหล็ก เครื่องกดคอนกรีต UTM เครื่องทดสอบ
เครื่องดึงเหล็ก เครื่องกดคอนกรีต UTM เครื่องทดสอบ
เครื่องดึงเหล็ก เครื่องกดคอนกรีต UTM เครื่องทดสอบ
เครื่องดึงเหล็ก เครื่องกดคอนกรีต UTM เครื่องทดสอบ
เครื่องดึงเหล็ก เครื่องกดคอนกรีต UTM เครื่องทดสอบ
เครื่องดึงเหล็ก เครื่องกดคอนกรีต UTM เครื่องทดสอบ
เครื่องดึงเหล็ก เครื่องกดคอนกรีต UTM เครื่องทดสอบ
เครื่องดึงเหล็ก เครื่องกดคอนกรีต UTM เครื่องทดสอบ

CST

WAW - Series

WAW - Series
No items found.
Buy now

UTM (เครื่องทดสอบแรงดึงและแรงอัด)

เป็นเครื่องมือทดสอบเพื่อหาคุณสมบัติเชิงกลของวัสดุสามารถทดสอบวัสดุได้หลายวิธี เช่น การดึง การกด และอื่น ๆ ในเครื่องเดียวกัน โดยสามารถใช้ทดสอบกับวัสดุได้หลากหลายชนิด ระบบการทำงานเป็นแบบอัตโนมัติสมบูรณ์ในตัวเป็นระบบควบคุมแบบ Computer

● Catalog
Download
● Spec

: Review

Series

WAW - Series

เลื่อนเพื่อดู
No items found.

UTM (เครื่องทดสอบแรงดึงและแรงอัด)

เป็นเครื่องมือทดสอบเพื่อหาคุณสมบัติเชิงกลของวัสดุสามารถทดสอบวัสดุได้หลายวิธี เช่น การดึง การกด และอื่น ๆ ในเครื่องเดียวกัน โดยสามารถใช้ทดสอบกับวัสดุได้หลากหลายชนิด ระบบการทำงานเป็นแบบอัตโนมัติสมบูรณ์ในตัวเป็นระบบควบคุมแบบ Computer