CST

Rock Point Load Test

Rock Point Load Test
No items found.
Buy now

เครื่องทดสอบตัวอย่างหิน (Rock Point Load Test)

ยี่ห้อ CST
ตามมาตรฐาน : ASTM D5731

รายละเอียดทั่วไป

- เครื่องทดสอบกำหนดค่าความแข็งแรงของตัวอย่างหิน

- โครงรับน้ำหนักออกแบบมาให้มีความแข็งแรงพร้อมกับโหลดไฮดรอลิกที่ทำงานด้วยมือ

- สเกลที่ติดบนเฟรมช่วยให้สามารถวัดเส้นผ่าศูนย์กลางชิ้นงานได้โดยตรง

- เครื่องมือนี้ใช้โหลดเซลล์ที่มีความแม่นยำสูงและชุดควบคุมการอ่านค่าความละเอียดสูง

● Catalog
Download
● Spec

: Review

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

No items found.

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

No items found.
Series

Rock Point Load Test

เลื่อนเพื่อดู
No items found.

เครื่องทดสอบตัวอย่างหิน (Rock Point Load Test)

ยี่ห้อ CST
ตามมาตรฐาน : ASTM D5731

รายละเอียดทั่วไป

- เครื่องทดสอบกำหนดค่าความแข็งแรงของตัวอย่างหิน

- โครงรับน้ำหนักออกแบบมาให้มีความแข็งแรงพร้อมกับโหลดไฮดรอลิกที่ทำงานด้วยมือ

- สเกลที่ติดบนเฟรมช่วยให้สามารถวัดเส้นผ่าศูนย์กลางชิ้นงานได้โดยตรง

- เครื่องมือนี้ใช้โหลดเซลล์ที่มีความแม่นยำสูงและชุดควบคุมการอ่านค่าความละเอียดสูง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

No items found.