CST

PLATE BEARING TEST

PLATE BEARING TEST
No items found.
Buy now

เครื่องทดสอบPlate Bearing Test

ยี่ห้อ CST 
มาตรฐาน : D1194 ASTM D1195 ASTM D1196

รายละเอียดสินค้า

เครื่องทดสอบ Plate Bearing Test ใช้ในการประเมินความจุของฐานดินค่ากำลังรับน้ำหนักของดินเพื่อนำใช้เบื้องต้นในการคำนวณฐานรากออกแบบสิ่งก่อสร้างต่างๆรวมทั้งใช้ในการวิเคราะห์การทรุดตัวของดินเมื่อมีน้ำหนักมากระทำ

● Catalog
Download
● Spec

: Review

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

No items found.

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

No items found.
Series

PLATE BEARING TEST

เลื่อนเพื่อดู
No items found.

เครื่องทดสอบPlate Bearing Test

ยี่ห้อ CST 
มาตรฐาน : D1194 ASTM D1195 ASTM D1196

รายละเอียดสินค้า

เครื่องทดสอบ Plate Bearing Test ใช้ในการประเมินความจุของฐานดินค่ากำลังรับน้ำหนักของดินเพื่อนำใช้เบื้องต้นในการคำนวณฐานรากออกแบบสิ่งก่อสร้างต่างๆรวมทั้งใช้ในการวิเคราะห์การทรุดตัวของดินเมื่อมีน้ำหนักมากระทำ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

No items found.