CST

California Bearing Ratio Test (CBR)

California Bearing Ratio Test (CBR)
No items found.
Buy now

ชุดทดสอบหาค่า CBR แบบใช้มือหมุนและแบบไฟฟ้า

(California Bearing Ratio Test)

รุ่น : CBR-II
ตามมาตรฐาน : CBR EN 13286-47, ASTM D 1883, AASHTO T 193, BS 1377:4

รายละเอียดสินค้า

เป็นการทดสอบเพื่อหากำลังรับน้ำหนักของดินที่บดอัดแน่น ด้วยการใช้ท่อนเหล็กกดบนตัวอย่างดิน ในแบบโมลที่เที่ตรียมไว้แล้วนำค่าที่ได้มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่ได้จากการทดสอบ

● Catalog
Download
● Spec
Download

: Review

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

No items found.

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

No items found.
Series

California Bearing Ratio Test (CBR)

เลื่อนเพื่อดู
No items found.

ชุดทดสอบหาค่า CBR แบบใช้มือหมุนและแบบไฟฟ้า

(California Bearing Ratio Test)

รุ่น : CBR-II
ตามมาตรฐาน : CBR EN 13286-47, ASTM D 1883, AASHTO T 193, BS 1377:4

รายละเอียดสินค้า

เป็นการทดสอบเพื่อหากำลังรับน้ำหนักของดินที่บดอัดแน่น ด้วยการใช้ท่อนเหล็กกดบนตัวอย่างดิน ในแบบโมลที่เที่ตรียมไว้แล้วนำค่าที่ได้มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่ได้จากการทดสอบ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

No items found.