CST

California Bearing Ratio Test (CBR)

California Bearing Ratio Test (CBR)
No items found.
Buy now

ชุดทดสอบหาค่า CBR แบบใช้มือหมุนและแบบไฟฟ้า

(California Bearing Ratio Test)

ยี่ห้อ CST
ตามมาตรฐาน : CBR EN 13286-47, ASTM D 1883, AASHTO T 193, BS 1377:4

รายละเอียดสินค้า

- เครื่องกด (CBR) ทำงานด้วยมือและแบบมอเตอร์ในการทำงานสามารถให้แรงกดอัดได้ไม่น้อยกว่า 5 ตัน (50kN)

- มีวงแหวนถ่ายแรง (Proving Ring) สามารถทดสอบค่าแรงสูงสุดได้ 50KN (10,000 lbf)

- อุปกรณ์จับยึดเกจวัดค่าการทรุดตัวระหว่างกด (Bracket and Adaptor)

- เกจวัดค่าทรุดตัวระหว่างกด

● Catalog
● Spec
Download

: Review

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

No items found.

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

No items found.
Series

California Bearing Ratio Test (CBR)

เลื่อนเพื่อดู
No items found.

ชุดทดสอบหาค่า CBR แบบใช้มือหมุนและแบบไฟฟ้า

(California Bearing Ratio Test)

ยี่ห้อ CST
ตามมาตรฐาน : CBR EN 13286-47, ASTM D 1883, AASHTO T 193, BS 1377:4

รายละเอียดสินค้า

- เครื่องกด (CBR) ทำงานด้วยมือและแบบมอเตอร์ในการทำงานสามารถให้แรงกดอัดได้ไม่น้อยกว่า 5 ตัน (50kN)

- มีวงแหวนถ่ายแรง (Proving Ring) สามารถทดสอบค่าแรงสูงสุดได้ 50KN (10,000 lbf)

- อุปกรณ์จับยึดเกจวัดค่าการทรุดตัวระหว่างกด (Bracket and Adaptor)

- เกจวัดค่าทรุดตัวระหว่างกด

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

No items found.