SAMYON

Concrete Resist Chloride Ion Penetration

Concrete Resist Chloride Ion Penetration
No items found.
Buy now

Concrete Resist Chloride ion Permeability

ยี่ห้อ SAMYON รุ่น RCPT-6

เครื่องทดสอบการแทรกซึมของคลอไรด์ในคอนกรีตแบบเร่ง หรือ RCPT Test (Rapid Chloride Permeability Test) ทดสอบเพื่อหาส่วนผสมคอนกรีตที่เหมาะสมในการต้านทานคลอไรด์

ข้อมูลทางเทคนิค
1. กำลังการประเมิน : C30 ~ C50 คอนกรีตปูนซีเมนต์
2. แรงดันไฟฟ้าที่ใช้ในการทำงาน : ~220VAC 2 VDC
3. ช่องทดสอบ : 6 ช่อง , 9 ช่อง , 12 ช่อง , 16 ช่องเป็นตัวเลือก
4. สภาพแวดล้อมในการทำงาน : 0 เซนติเกรด ~  75 เซนติเกรดความชื้น =< 10%
5. ข้อผิดพลาดในการวัด : 1 <70%

● Catalog
● Spec

: Review

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

No items found.

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

No items found.
Series

Concrete Resist Chloride Ion Penetration

เลื่อนเพื่อดู
No items found.

Concrete Resist Chloride ion Permeability

ยี่ห้อ SAMYON รุ่น RCPT-6

เครื่องทดสอบการแทรกซึมของคลอไรด์ในคอนกรีตแบบเร่ง หรือ RCPT Test (Rapid Chloride Permeability Test) ทดสอบเพื่อหาส่วนผสมคอนกรีตที่เหมาะสมในการต้านทานคลอไรด์

ข้อมูลทางเทคนิค
1. กำลังการประเมิน : C30 ~ C50 คอนกรีตปูนซีเมนต์
2. แรงดันไฟฟ้าที่ใช้ในการทำงาน : ~220VAC 2 VDC
3. ช่องทดสอบ : 6 ช่อง , 9 ช่อง , 12 ช่อง , 16 ช่องเป็นตัวเลือก
4. สภาพแวดล้อมในการทำงาน : 0 เซนติเกรด ~  75 เซนติเกรดความชื้น =< 10%
5. ข้อผิดพลาดในการวัด : 1 <70%

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

No items found.