CST

เครื่องทดสอบความเหนียว

เครื่องทดสอบความเหนียว
No items found.
Buy now

เครื่องทดสอบความเหนียวยางมะตอย

(Automatic Asphalt Ductility Testing Machine)

ยี่ห้อ CST รุ่น LYY-8
ตามมาตรฐาน EN13398, ASTM D113, ASTM D6084 and AASHTO T51

รายละเอียดสินค้า

- เครื่องทดสอบความเหนียว

- ใช้ในการทดสอบความเหนียวของบิทูมินในแม่พิมพ์อัดก้อนโดยการวัด

- การยืดตัวความเร็วคงที่ 50 มม./นาที

- ออกแบบมาสำหรับการทดสอบ 3 ชิ้นงานพร้อมกัน

- ถังภายในทำด้วยสแตนเลส

- อ่างถูกติดตั้งด้วยเครื่องทำความร้อนแบบแช่แข็ง (ในสภาวะปกติ) เพื่อได้รับอุณภูมิทดสอบ 25 องศา

● Catalog
● Spec
Download

: Review

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

No items found.

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

No items found.
Series

เครื่องทดสอบความเหนียว

เลื่อนเพื่อดู
No items found.

เครื่องทดสอบความเหนียวยางมะตอย

(Automatic Asphalt Ductility Testing Machine)

ยี่ห้อ CST รุ่น LYY-8
ตามมาตรฐาน EN13398, ASTM D113, ASTM D6084 and AASHTO T51

รายละเอียดสินค้า

- เครื่องทดสอบความเหนียว

- ใช้ในการทดสอบความเหนียวของบิทูมินในแม่พิมพ์อัดก้อนโดยการวัด

- การยืดตัวความเร็วคงที่ 50 มม./นาที

- ออกแบบมาสำหรับการทดสอบ 3 ชิ้นงานพร้อมกัน

- ถังภายในทำด้วยสแตนเลส

- อ่างถูกติดตั้งด้วยเครื่องทำความร้อนแบบแช่แข็ง (ในสภาวะปกติ) เพื่อได้รับอุณภูมิทดสอบ 25 องศา

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

No items found.