May 3, 2022
โฉนดที่นี้ใครครอง?

ที่ดินจัดเป็นหนึ่งในอสังหาริมทรัพย์ชนิดหนึ่ง โดยในการถือสิทธิ์การเป็นเจ้าของนั้น ผู้ครอบครองหรือนักลงทุนจะต้องได้รับโฉนดที่ดินที่ออกโดยสำนักงานที่ดินเพื่อบอกขอบเขตที่ดินของเรา

งานสนามกับขอบเขตที่ดิน
งานสนามกับขอบเขตที่ดิน

งานสนามกับขอบเขตที่ดิน

     หลังตกลงซื้อขายที่ดินเรียบร้อยแล้ว เจ้าของที่ดินคนใหม่จะต้องให้เจ้าหน้าที่จากสำนักงานที่ดินที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบของที่ดินแปลงนั้น ๆ เข้ามาทำการรังวัดที่ดิน

     โดยจะมีการปักหมุดรอบพื้นที่เพื่อแสดงอาณาเขต และป้องกันการรุกล้ำหรือการเสียกรรมสิทธิ์ให้ที่ดินข้างเคียงที่ติดกับที่ดินแปลงของท่าน

     นอกจากนี้ยังมีการวัดขนาดพื้นที่ด้วย โดยหมุดที่ดินนั้นจะถูกกำหนดตัวเลขซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมที่ดิน

     ขณะรังวัดที่ดิน เจ้าของที่ดินจะต้องไปอยู่ร่วมเป็นพยาน เพื่อความแน่ใจ และเราสามารถ พก “เครื่องมือหาตำแหน่งพิกัดภูมิศาสตร์บนพื้นผิวโลก หรือ GPS” ไปช่วยในการยืนยันความถูกต้องของที่ดินได้อีกต่อนึงด้วย 

     นอกจากจะบอกตำแหน่งหมุดที่ดินตามหลักเกณฑ์ของกรมที่ดินได้แล้ว ยังสามารถบอกพิกัดทางภูมิศาสตร์และวัดขนาดพื้นที่ได้ด้วยอีกนะ!//อะเมซิ่งGPS

ที่ดินบนโฉนด
ที่ดินบนโฉนด

ที่ดินบนโฉนด

     หลังจากรังวัดที่ดินจริง เจ้าหน้าที่จะดำเนินการออกโฉนดให้ โดยสิ่งที่เจ้าของที่ดินจะต้องตรวจสอบเสมอนั้น คือความถูกต้องของเอกสาร หมายเลขที่ดิน  และสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือรูปร่าง หมายเลขหมุด และพื้นที่ที่ดิน 

     ปกติแล้ว ที่ดินมักจะไม่ใช่รูปเรขาคณิตที่สามารถใช้สูตรหาพื้นที่ทั่วไปได้ เราจึงขอเสนอ “เครื่องคำนวณพื้นที่” ขอแค่พื้นที่นั้น ๆ เป็นรูปปิด ไม่ว่าจะเป็นรูปร่างอะไร ก็วัดได้หมดเลย เพียงแค่ตั้งค่าอัตราส่วนของพื้นที่ แล้วลากเข็มวัดไปตามกรอบพื้นที่ จนมาบรรจบกับจุดเริ่มต้น เท่านี้ค่าขนาดของพื้นที่บนกระดาษก็จะปรากฎบนหน้าจอแล้ว! 

     เท่านี้เราก็จะตรวจสอบได้ว่าที่ดินของเราและที่ดินบนโฉนด มีพื้นที่เท่ากันหรือไม่  ส่วนกรณีการประเมินราคาที่ดินเพื่อการเช่า หรือการซื้อ-ขาย เรียกได้ว่าแม้แต่ที่ดินตารางวาเดียว ยิ่งควรหาเจ้าเครื่องนี้มาใช้! เพื่อให้ผลประโยชน์เราอยู่อย่างครบถ้วนไม่ตกหล่น!

แล้วถ้าหมุดหาย?
แล้วถ้าหมุดหาย?

แล้วถ้าหมุดหาย?.

     แล้วถ้าหมุดที่ดินเราหายล่ะ? กรณีนี้ไม่ว่าจะนั่งหายหรือนอนหาย เราเพียงแค่แจ้งเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานที่ดินหรือกรมที่ดิน เขาก็จะมารังวัดพร้อมจัดทำหมุดที่ดิน โดยใช้ข้อมูลเดิมที่มีอยู่ได้ เพียงเท่านี้ ที่ดินของผู้อ่านทุกท่านก็จะปลอดภัยแล้ว!

Summary

     แม้ว่าที่ดินจะเป็นอีกอสังหาริมทรัพย์ที่น่าลงทุนและมีความเสี่ยงก็ตาม แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่านักลงทุนมือใหม่หลายคนอาจมองข้ามการตรวจสอบข้อมูลที่ดินกับโฉนด เพราะฉะนั้นเพื่อประโยชน์ของเจ้าของที่ดินทุกคน เราหวังว่าทุกคนจะลองหยิบโฉนดที่ดินที่ท่านครอบครองอยู่มาตรวจสอบกัน กับเครื่องมือทดสอบที่หาได้ง่าย ๆ ที่ CST ถือว่าช่วยพวกเราในการทำบทความดี ๆ เหล่านี้ได้อีกด้วยนะ!

Subscribe to our newsletter

Stay up to date with our newest collections, latest deals and special offers! We announce new collection every three weeks so be sure to stay in touch to catch the hottest pieces for you.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.