29.4.2022
ลูกดิ่ง เอ็น ไม่เบี้ยว

ย้อนกลับไปสมัยที่เทคโนโลยียังไม่เฟื่องฟูเท่าปัจจุบัน เหล่าวิศวกรหรือผู้ควบคุมงานทำยังไงละ? ที่จะให้งานโครงสร้างถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและความปลอดภัย บทความนี้จะพาทุกท่านย้อนเวลากลับไป!

Summary *สรุป*

ลูกดิ่งทะลุศตวรรต
ลูกดิ่งทะลุศตวรรต

ลูกดิ่งทะลุศตวรรต

     หลักฐานที่แสดงความยิ่งใหญ่ของอารยธรรมอียิปต์โบราณนั้น ในแว่บแรกผู้อ่านทุกท่านย่อมเป็น “พีระมิด” แน่นอน การที่พีระมิดนั้นตั้งตระง่านผ่านกาลเวลามากกว่า 4,000 ปีนั้น เบื้องหลังความสำเร็จนั้นก็คือสุดยอดวิศวกรรมก่อสร้างที่ล้ำสมัย

     ลูกดิ่งเอง ก็ถูกสร้างขึ้นเพื่อหาตำแหน่งอ้างอิงในแนวดิ่ง ซึ่งมีความสำคัญในการก่อสร้าง 

นอกจากนี้ อารยธรรมบาบิโลน กรีก - โรมันโบราณ ยังปรากฏหลักฐานการใช้ลูกดิ่งในการก่อสร้าง สถาปัตยกรรมชนิดต่าง ๆ อีกด้วย[1]

     วัสดุที่ใช้ทำลูกดิ่งนั้นมักจะเป็นโลหะที่มีน้ำหนักพอที่จะไม่แกว่งไปมา ส่วนปลายล่างทำเป็นมุมแหลมเพื่อชี้ตำแหน่ง ส่วนหัวด้านบนผูกติดไว้กับเชือกไว้สำหรับถือ 

โดยลูกดิ่งจะทิ้งตัวตั้งฉากกับพื้นโลกตามแรงโน้มถ่วงของโลก เราจึงสามารถใช้ลูกดิ่ง ในการตรวจสอบโครงสร้างเสาหรือคานนั้น ๆ ว่าตั้งฉากกับพื้นโลกหรือไม่ เพราะหากโครงสร้างเอียงมากไป เราคงไม่สามารถชื่นชมพีระมิด หนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณก็เป็นได้

เอ็นสู้ชีวิต
เอ็นสู้ชีวิต

เอ็นสู้ชีวิต

     สำหรับการหาตำแหน่งหรือหลักอ้างอิงในแนวนอนนั้น จะใช้ “เส้นเอ็น” ที่มีอ้างอิงระดับจากลูกดิ่ง ดึงขึงปลายทั้งสองด้านในขนานกับพื้นโลก เพียงเท่านี้ก็จะได้เส้นอ้างอิงในแนวนอนอย่างง่ายและถูกต้องตามหลักวิศวกรรมแล้ว 

     ซึ่งการขึงเอ็นนั้นยังนิยมใช้มาถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะกับงานสถาปัตยกรรม ได้แก่ งานก่ออิฐซึ่งต้องใช้ความแม่นยำทั้งแนวนอนและแนวดิ่ง เพื่อป้องกันการถล่มของกำแพงนั่นเอง

     นอกจากนี้ ยังมีการใช้ “เต๊า” (อ่านเพิ่มเติมได้ที่ รู้จัก “เต๊า ไหมคะ?”) ในการตีเส้นเพื่อช่วยบอกแนวอ้างอิงทั้งในแนวแกนนอนและแกนตั้งอีกด้วย

แถม! DIY Level Bar!
แถม! DIY Level Bar!

แถม! DIY Level Bar!

     แม้ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่มีข้อจำกัดแค่ไหน เหล่านักประดิษฐ์ก็สามารถคิดค้นเครื่องมือเพื่อใช้ตอบสนองความต้องการของตนเองหรือผู้บริโภคได้เสมอ (หมายเหตุ - นี่ไม่ใช่บทความด้านเศรษฐศาสตร์แต่อย่างใด) เช่นเดียวกัน ในการใช้ลูกดิ่งและตลับเมตรในการหาระดับอ้างอิงในแนวนอนซ้ำ ๆ อาจเกิดความซ้ำซ้อนและล่าช้าได้ จึงเกิดเป็นระดับน้ำอย่างง่าย

     โดยใช้เพียงสายยางใสและน้ำเปล่าเท่านั้น จากความดันของน้ำเท่ากันและระดับความลึกเท่ากัน จะทำให้ระดับน้ำเท่ากันเสมอ 

     จากคุณสมบัติดังกล่าว เราจึงประยุกต์ใช้กับการวัดระดับในแนวดิ่งได้ 

Summary

     จะเห็นได้ว่ามนุษย์เรานั้นเป็นนักประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่ผู้เอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ มาได้เสมอ โดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์มากมายมาทุกยุคทุกสมัย 

CST ก็ยินดีที่จะเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนเทคโนโลยีการก่อสร้างให้แก่นายช่างทั่วประเทศไทย!

Subscribe to our newsletter

Stay up to date with our newest collections, latest deals and special offers! We announce new collection every three weeks so be sure to stay in touch to catch the hottest pieces for you.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Subscribe to our newsletter

Stay up to date with our newest collections, latest deals and special offers! We announce new collection every three weeks so be sure to stay in touch to catch the hottest pieces for you.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.