October 2, 2021
MSL คืออะไร?

ในการสำรวจนั้น ค่าอ้างอิงที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายก็คือ ค่าระดับน้่ำทะเลปานกลาง หรือ Mean Sea Level (MSL) นั่นเอง วันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกันว่า กว่าจะเป็น ค่าระดับที่ใช้อ้างอิงอยู่ทุกวันนี้ เกิดอะไรขึ้นบ้าง?

ประวัติฉบับย่อ MSL

ประวัติฉบับย่อ MSL

     ย้อนกลับไปเมื่อปี ค.ศ. 1807 Thomas Jefferson ได้ขอให้รัฐบาลสหรัฐอเมริกาเริ่มทำการสำรวจอย่างเป็นระบบ เพื่อการทำแผนที่ชายฝั่งในรัฐใหม่ และเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของการค้าทางทะเลอีกด้วย เนื่องจากชายทะเลนั้นมีการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำอยู่ตลอดเวลา ทำให้เหล่านักสำรวจต้องเริ่มบันทึกค่าความสูงของระดับน้ำทะเลกัน! [2] 

     เดิมทีนักสำรวจใช้ไม้ติดแผ่นวัดระดับน้ำ (Staff Gauge) เพื่อสังเกตระดับน้ำ หลังจากนั้นก็มีการพัฒนาเรื่อยมา จนกระทั่งมี “ระบบเทปกระดาษเจาะ” (Punched-paper Tape Systems) [3] ที่คอมพิวเตอร์ สามารถนำข้อมูลดิบ (Raw Data) มาประมวลผล ถูกนำมาใช้ 

     ปัจจุบัน NASA ใช้การวัดระดับน้ำทะเลจากอวกาศ โดยยิงคลื่นวิทยุจากดาวเทียม Jason-3 ไปที่พื้นผิวของมหาสมุทร และทำเช่นนี้ทุก ๆ วัน และหาค่าเฉลี่ยของระดับน้ำทะเลที่แม่นยำที่สุด[4]


ประเทศไทยเองก็มี MSL เป็นของตัวเองนะ!

ประเทศไทยเองก็มี MSL เป็นของตัวเองนะ!

     แม้จะไม่มีการบันทึกไว้ชัดเจนว่าไทยเริ่มใช้ระดับน้ำอ้างอิงในงานสำรวจตั้งแต่เมื่อใด แต่มีหลักฐานปรากฎชัดเจนในสมัยรัชกาลที่ 6 ว่ามีการจ้างมิสเตอร์ มาสเตอร์ (Master) ชาวยุโรป มาดำเนินการสร้างสถานีวัดระดับน้ำถาวรที่เกาะหลัก ประจวบคีรีขันธ์ ในปี พ.ศ. 2453 และทำการบันทึกค่าระดับความสูงของน้ำทะเล เป็นเวลา 6 เดือนก่อนจะได้ค่าระดับน้ำทะเลปานกลางของประเทศไทยเป็นครั้งแรก!

     หลังจากนั้นประมาณ 5 ปี ได้มีการบันทึกค่า MSL ใหม่อีกครั้ง และถูกนำไปใช้เป็นมาตรฐานของพื้นเกณฑ์ระดับ (Datum Level) ก่อนจะถูกถ่ายระดับไปยังหมุด BM-A (ซึ่งจัดเป็นหมุดอ้างอิงแรกของไทย) และพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศไทย เพื่อใช้ประโยชน์สำหรับแผนที่ วิศวกรรม และการก่อสร้างบนบก [5]


แล้ว MSL สำคัญยังไงกับโลกนี้และประเทศไทย

แล้ว MSL สำคัญยังไงล่ะ?

      ด้วยภูมิประเทศไทยนั้นมีความแตกต่างของระดับพื้นดินในแต่ละภูมิภาคออกไป ภาคเหนือก็เต็มไปด้วยเทือกเขา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็เป็นที่ลาดแอ่งกระทะ ภาคกลางก็เป็นที่ลาดลุ่มแม่น้ำ MSL จึงเข้ามามีบทบาทในการเป็นระดับอ้างอิง เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันในงานสำรวจและก่อสร้าง

Summary

      เรียกได้ว่ากว่าจะมาเป็น MSL ที่เราใช้อ้างอิงอยู่ทุกวันนี้นั้นไม่ง่ายเลย เพราะต้องใช้เวลานานเกือบ 20 ปี (หรือในไทย 5 ปี) ในการบันทึกค่าระดับน้ำทะเลแล้วนำมาหาค่าเฉลี่ย

      แต่วันนี้ด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทำให้เรามีอุปกรณ์มากมายในการวัด MSL ในตำแหน่งที่ต้องการได้ แน่นอนว่า CST ก็มี เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GPS ให้บริการ เพียงแค่ถือไว้ในมือ เราก็สามารถหาค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์และ MSL ได้แล้ว คลิ๊กเดียวก็เปลี่ยนโลกของท่านให้ง่ายขึ้น!


Subscribe to our newsletter

Stay up to date with our newest collections, latest deals and special offers! We announce new collection every three weeks so be sure to stay in touch to catch the hottest pieces for you.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.