9.8.2022
ไฟไหม้ผับกับกฎหมายก่อสร้าง

นับเป็นการเริ่มต้นเดือนสิงหาคมที่หนักหนาสำหรับชาวไทย ทั้งคานสะพานถล่ม ล่าสุด ไฟไหม้ผับชลบุรี ที่เราจะโยงเข้าประเด็นเรื่องการขออนุญาตก่อสร้างและใช้อาคาร ซึ่งเป็นงานสำคัญของชาวโยธาเช่นกัน #ไฟไหม้ผับชลบุรี #ไฟไหม้ผับซานติก้า

Summary *สรุป*

ย้อนรอยไฟไหม้ผับ ซานติก้า & Mountain B
ย้อนรอยไฟไหม้ผับ ซานติก้า & Mountain B

ย้อนรอยไฟไหม้ผับ ซานติก้า & Mountain B

     จากเหตุการณ์ไฟไหม้ผับ Mountain B ที่จ.ชลบุรี ทำให้เรานึกถึงเหตุการณ์ ซานติก้าผับ เมื่อ 13 ปีก่อน ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงปีใหม่ พ.ศ. 2552

     โดยสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ของทั้งสองเหตุการณ์มาจากวัสดุที่ใช้กันเสียงติดไฟง่าย และอาคารที่ใช้ประกอบกิจการสถาบันเทิงไม่ได้ถูกขออนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย (รวมทั้งการทุจริตด้วย)

สาเหตุที่ต้องขออนุญาตก่อสร้างและใช้อาคาร
สาเหตุที่ต้องขออนุญาตก่อสร้างและใช้อาคาร

สาเหตุที่ต้องขออนุญาตก่อสร้างและใช้อาคาร

     การที่เราจะสร้างอาคารและเปิดใช้งานได้ จะต้องมีการขออนุญาตกับทางราชการ ซึ่งอาคารแต่ละประเภท แต่ละการใช้งาน จะมีข้อกำหนดในการก่อสร้างที่แตกต่างกัน เพื่อให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทั้งเจ้าของอาคารและผู้ที่เข้ามาใช้งาน

     ข้อกำหนดงานก่อสร้างและขออนุญาตใช้อาคารในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศไทยก็มีความต่างกันไป เนื่องจากภูมิประเทศที่แตกต่างกัน ถ้าสร้างบ้านในจ.ชลบุรี ก็จะไม่สามารถนำเกณฑ์การตรวจอาคารของจ.นนทบุรีไปใช้ได้ และเราไม่สามารถนำอาคารที่ใช้เป็นที่ร้านขายของมาเป็นผับได้

สถานบันเทิงที่ดีควรที่จะ…
สถานบันเทิงที่ดีควรที่จะ…

สถานบันเทิงที่ดีควรที่จะ…

     ตามกฎหมายก่อสร้างและใช้อาคารอันยาวเหยียด เราขอสรุปแบบเข้าใจง่ายๆ ว่าสถานบันเทิงควรมีอะไรบ้าง

     1.มีตัวอาคารแข็งแรง อากาศถ่ายเท วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง ทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามกฎหมายควบคุมอาคาร

     2.มีประตูเข้า-ออกที่เหมาะสมกับพื้นที่ รวมถึงทางหนีไฟ และป้ายบอกทางควรชัดเจน

     3.มีอุปกรณ์สำหรับป้องกันไฟไหม้ที่เพียงพอ และใช้งานได้ เช่น ถังดับเพลิง สายฉีดน้ำ อย่างที่ Moutain B มีถังดับเพลิงเพียง 2 ถัง ถ้าเทียบกับพื้นที่ผับกว้างขนาดนั้น มองจากดาวอังการก็รู้ว่าไม่พอ

     4.ต้องมีใบอนุญาตในการเปิดสถานบันเทิง

SUMMARY

     ทุกสายอาชีพย่อมมีข้อกำหนดในการทำงานเพื่อให้งานมีคุณภาพ งานโยธาก็เช่นกันค่ะ หากผู้ที่เกี่ยวข้องไม่มีความรู้เรื่องกฎหมายก่อสร้างอาคาร หรือข้อกำหนดในการขออนุญาตใช้อาคารเลยสักนิด แล้วท่านจะก่อสร้างอาคารให้มีความปลอดภัยและเหมาะสมกับการใช้งานได้อย่างไรกัน รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ก็ควรทำงานให้เด็ดขาด มีความโปร่งใสในการตรวจสอบ

     ‘ชาวโยธาเอ๋ย จงศึกษากฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของตนสักนิด จะได้ไม่เกิดเหตุอันน่าเศร้าซ้ำซ้อนอีก’

Subscribe to our newsletter

Stay up to date with our newest collections, latest deals and special offers! We announce new collection every three weeks so be sure to stay in touch to catch the hottest pieces for you.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Subscribe to our newsletter

Stay up to date with our newest collections, latest deals and special offers! We announce new collection every three weeks so be sure to stay in touch to catch the hottest pieces for you.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.