29.11.2022
ผิดบ่อยจริง! ศัพท์กล้องเซอร์เวย์ที่มักใช้ผิดกัน

คำเหล่านี้รวมทั้งศัพท์ในบริบทอื่น ๆ นั้น หากใช้ในภาษาพูด ก็อาจจะไม่ต้องคำนึงถึงหลักความถูกต้องทางภาษาและการสะกดคำมากหนัก แต่หากคำเหล่านั้นถูกนำมาใช้ในภาษาเขียนแล้ว ย่อมแสดงได้ถึงความมืออาชีพ ความใส่ใจต่อผู้รับสารได้อีกด้วย ผู้เขียนเองก็ยอมรับว่าตัวเองยังมีข้อผิดพลาดมากมายนักในการเขียน แต่เพราะว่าเราอยู่ในยุคเทคโนโลยี ข้อมูลทุกอย่างในโลกนี้อยู่ใกล้เราแค่เพียงปลายนิ้วมือ! โลกแห่งอินเทอร์เน็ตที่ไร้รอยต่อ อยู่ในสมาร์ทโฟนของท่านแล้ว

Summary *สรุป*

ศัพท์กล้องเซอร์เวย์ที่มักใช้ผิดกัน

   “สี่เท้ายังรู้พลาด นักปราญช์ยังรู้พลั้ง” ปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบันนี้เรากำลังอยู่ในโลกแห่งเทคโนโลยีและการสื่อสาร กระทั่งวงการการสำรวจยังมีการบูรณาการเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ด้วย แน่นอนว่า “ความผิดพลาดในการสื่อสาร” ก็เป็นสิ่งที่มาคู่กันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ วันนี้เราจะหาผู้ท่านทุกท่านไปดูกันว่าคำศัพท์ทางเซอร์เวย์ที่ท่านกำลังใช้สื่อสาร ทั้งการพิมพ์ผ่านข้อความและการพูดปากเปล่านั้นถูกต้องหรือไม่? #ภาษานักสำรวจ101

ตารางคำศัพท์กล้องเซอร์เวย์ที่มักใช้ผิดกัน
ตาราง คำศัพท์กล้องเซอร์เวย์ที่มักใช้ผิดกัน

ทับศัพท์ทับใจนะวิ

    ด้วยไทยนั้นเป็นประเทศที่มีภาษาไทยเป็นภาษาทางการ เมื่อมีการรับเอาคำศัพท์จากต่างประเทศเข้ามาใช้ในไทย “สำนักงานราชบัณฑิตยสภา” จึงต้องมีการบัญญัติคำทับศัพท์เหล่านั้น เพื่อให้คนไทยได้ใช้กันอย่างสะดวก และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งส่วนใหญ่ของการสำรวจจะเป็นศัพท์วิชาการที่มีการใช้คำโดยคนเฉพาะกลุ่ม และด้วยเหตุนี้เอง CST จึงได้รวบรวมคำศัพท์บางส่วนที่มักจะถูกพิมพ์ผิดในช่องค้นหา หรือคำที่ถูกเข้าใจผิดมาให้ทุกท่านได้ทราบกัน

คำว่า “รังวัด” เป็นศัพท์ที่บัญญัติมาสำหรับการวัดขนาดที่ดินโดยเฉพาะ

ลิปดานั้นเป็นคำที่มีรากศัพท์มาจากสันสกฤต "ลิปฺตา" (लिप्ता)[1] ก่อนจะแปลง ต.เต่า เป็น ด.เด็ก เพื่อความสะดวกในการออกเสียง[2]  (ไม่ใช่ชื่อวง Lipta นะเออ!) 

เช่นเดียวกัน พิลิปดาก็เป็นคำที่มีรากศัพท์มาจากภาษาสันสกฤต "วิลิปฺตา" (विलिप्ता) เมื่อนำมาใช้ในภาษาไทย ว.แหวน มักจะถูกเปลี่ยนเป็น พ.พาน นั่นเอง 

กล้องไลน์ หรือ กล้องวัดมุม (Theodolite) เป็นกล้องที่ใช้ในการสำรวจ โดยไลน์นั้นมาจากคำว่า Line ที่แปลว่าเส้น อาจจะเป็นเพราะเมื่อส่องผ่านกล้องวัดมุมแล้วจะปรากฏเส้นสายใยเป็นเส้นตั้งและนอนตัดกัน 

ส่วนที่มาของการเรียกว่า กล้องลาย นั้น สันนิษฐานได้ว่าอาจจะมาจาก “กล้องสลับลาย (Kaleidoscope)” โดยไม่ใช่กล้องสำรวจแต่อย่างใด แต่เป็นกล้องที่ใช้ส่งเสริมพัฒนาของเด็ก ๆ วัยเรียนรู้

คาลิเบรท หรือภาษาอังกฤษ  Calibrate โดยหลักการทับศัพท์แล้ว ให้ออกเสียง L เป็น ล.ลิง และ R เป็น ร.เรือ[3]

ภาษานักสำรวจ 1 - กล้องโทเทิล - กล้องประมวลผลรวม - Total Station
ภาษานักสำรวจ 1 - กล้องโทเทิล - กล้องประมวลผลรวม - Total Station

นอกจากนี้ ยังมีคำศัพท์บางส่วนที่ผู้อ่านบางส่วนอาจจะเข้าใจว่าควรจะใช้คำไหนกันแน่ด้วยนะ

ทั้งสองคำนั้นหมายถึงกล้องชนิดเดียวกัน เพียงแค่ปรากฏเป็นภาษาอังกฤษและไทย ตามลำดับเท่านั้นเอง

ทุกคำล้วนหมายถึงแท่งไม้ยาวที่มีตัวเลขบอกความสูงทุกคำ ขึ้นอยู่กับการออกเสียงสั้นหรือยาว และการเรียกจริงในหน้างาน เพื่อความรวดเร็วมากขึ้น

ภาษานักสำรวจ 2 - ไม้สต๊าฟ-ไม้สตั๊ฟ-ไม้ต๊าป-ไม้ต๊าฟ 

Subscribe to our newsletter

Stay up to date with our newest collections, latest deals and special offers! We announce new collection every three weeks so be sure to stay in touch to catch the hottest pieces for you.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Subscribe to our newsletter

Stay up to date with our newest collections, latest deals and special offers! We announce new collection every three weeks so be sure to stay in touch to catch the hottest pieces for you.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.