23.11.2021
เจ้าของคอนโด-บ้านต้องรู้! การถ่ายระดับทำอย่างไร?

ในการก่อสร้างจะมีการกำหนดระดับ Finishing หรือระดับพื้นผิว ของงานสถาปัตย์ไว้เสมอเพื่อเป็นการอ้างอิงระดับ โดยระดับ Finishing นั้นจะถูกอ้างอิงจาก “เส้นออฟเมตร” อีกทอดหนึ่ง เพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปตามแบบเสมอ บทความนี้จะพาผู้อ่านทุกท่านไปรู้จักการถ่ายระดับ จาก “เส้นออฟเมตร” กัน!

Summary *สรุป*

B.M._bench-mark-survey-benchmark-in-condo-and-building-house-everyone-should-know_CST_Instruments_Thailand
ขั้นแรก : ต้องมีหมุดระดับอ้างอิงเสียก่อน !

ขั้นแรก : ต้องมีหมุดระดับอ้างอิงเสียก่อน!

     ก่อนจะเริ่มโครงการใด ๆ นั้น ช่างสำรวจจะต้องถ่ายระดับจากหมุดหลักฐานทางดิ่ง (หากโครงการอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ)

     โดยสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร [2] จะเข้ามาในพื้นที่โครงการ เพื่อสร้างหมุดอ้างอิงของโครงการ (ต่อจากนี้ไปจะเรียกว่า หมุด B.M.) และเมื่อวัดระดับ MSL ของหมุดของโครงการแล้ว ให้กำหนดค่าของหมุดอยู่ที่ระดับ 0.00 ม. เพื่อความสะดวก

     ซึ่งหมุดนี้จะต้องมีความคงทนและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากหมุดนี้จะต้องใช้ไปตลอดจนจบโครงการ หรือจนกว่าจะมีการถ่ายระดับจนเสร็จ

การถ่ายระดับในงานสำรวจB.M._condo-and-building-house-everyone-should-know_CST_Instruments_Thailand
ขั้นที่สอง : มาถ่ายระดับกันเถอะ !


ขั้นที่สอง : มาถ่ายระดับกันเถอะ! 

      เมื่อมีหมุดระดับที่แน่นอนเป็นของตัวเองแล้ว ต่อไปช่างสำรวจจะต้องทำการถ่ายระดับหรือ ออฟเมตร ไปยังพื้นชั้นที่ 1 ของอาคาร เริ่มจากการตั้งไม้ Staff บนหมุด B.M.

      จากนั้นอ่านค่าที่ได้จากไม้ Staff และฝากค่าระดับที่อ่านได้ สมมติว่าอ่านค่าระดับได้ 1.50 ม. จากนั้นดึงตลับเมตรลงมา 50 ซม.

      เท่านี้ก็จะได้ระดับความสูง 1.00 ม. เหนือ Finishing แล้ว! จากนั้นก็ทำเครื่องหมายบนโครงสร้างหลัก เช่น เสา หรือปล่องลิฟต์ เป็นต้น

Cr: สร้างบ้าน สร้างตึก Ep.151 (ตอนจบ) "เส้นระดับ..ในงานก่อสร้าง..ออฟเมตรแนวดิ่ง”

     ทั้งนี้ ผู้ควบคุมงานก่อสร้างหรือช่างสำรวจ มักฝากออฟเมตรไว้ที่โครงสร้างหลาย ๆ ที่ โดยใช้ เลเซอร์ เปิดในแนวราบ และทำสัญลักษณ์ด้วยการขีด หรือใช้เต๊าสีเส้นเป็นแนวนอนไว้

     โดยปกติแล้ว เส้นออฟเมตรมักจะสูง 1.00 ม. จากระดับ Finishing ของงานสถาปัตย์เสมอ

การถ่ายระดับในงานสำรวจB.M._condo-and-building-house-everyone-should-know_CST_Instruments_Thailand
ขั้นที่สาม : ถ่ายระดับไปที่ชั้นสอง หรือชั้นต่อ ๆ ไป


ขั้นที่สาม : ถ่ายระดับไปที่ชั้นสอง หรือชั้นต่อ ๆ ไป

     หลังจากได้เส้นออฟเมตรของชั้น 1 แล้ว ในการถ่ายระดับไปยังชั้น 2 ก็สามารถทำได้โดยการดึงตลับเมตรขึ้นไป โดยใช้ระดับ Finishing ของพื้นชั้น 2 บวกเพิ่มไปอีก 1 ม. ก็จะได้เส้นออฟเมตร ของชั้น 2 แล้ว จากนั้นก็ฝากระดับไว้ที่โครงสร้างหลัก โดยใช้เลเซอร์เปิดในแนวราบ และตีเต๊าบอกระดับอีกครั้ง เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

     สำหรับชั้นถัดไป ก็ทำแบบนี้ซ้ำต่อไปได้เลย และเพื่อให้ได้ระดับที่ถูกต้อง (หรือตั้งฉากกับพื้นโลก สามารถใช้ลูกดิ่งหรือไม้ Staff ที่มีฟองน้ำกลมในการ Adjust เพื่อช่วยวัดความสูงได้ด้วย)

Summary 

      เส้นออฟเมตร ก็คือเส้นที่มีการ Offset ขึ้นมาจากระดับ Finishing  1 เมตร เพื่อเป็นเส้นอ้างอิงในการก่อสร้าง ซึ่งมีช่วยให้งานก่อสร้างสำเร็จและไปเป็นตามแบบ ดังนั้นนอกจากจะอาศัยความชำนาญของช่างสำรวจแล้ว อุปกรณ์ในการถ่ายระดับก็มีความสำคัญเช่นเดียวกัน!


Subscribe to our newsletter

Stay up to date with our newest collections, latest deals and special offers! We announce new collection every three weeks so be sure to stay in touch to catch the hottest pieces for you.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Subscribe to our newsletter

Stay up to date with our newest collections, latest deals and special offers! We announce new collection every three weeks so be sure to stay in touch to catch the hottest pieces for you.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.