August 5, 2022
คานหล่น!? อุบัติเหตุที่ไม่ควรเกิด

หลายวันมานี้ทุกท่านคงได้อ่านข่าวอุบัติเหตุจากการก่อสร้าง ทั้งคานสะพานกลับรถหล่น ซุ้มด่านเก็บเงินบางประกงหล่น วันนี้เราจะมาพูดถึงเหตุการณ์ที่มีความสูญเสียมากที่สุด นั่นคือ “คานสะพานกลับรถที่ถนนพระราม 2 หล่น” #คานหล่น

Recap สถานการณ์คร่าวๆ
Recap สถานการณ์คร่าวๆ

Recap สถานการณ์คร่าวๆ

     เกิดเหตุสะพานกลับรถถนนพระราม 2 ที่กำลังซ่อมแซมหล่นลงมาบนทางสัญจรของรถยนต์ด้านล่าง ทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและชีวิตของประชาชน แน่นอนว่าเหตุครั้งนี้ทำให้เหล่าวิศวกรโยธาและผู้หลักผู้ใหญ่รู้สึกร้อนๆหนาวๆกันพอสมควร

     ข้อสันนิษฐานของวิศวกรหลายๆท่าน สรุปออกมาได้ว่า ตัวคานที่หล่นลงมาอาจเกิดจากการทำงานที่ผิดขั้นตอน แม้ผิดเพียงเล็กน้อยก็ส่งผลให้เกิดเหตุการณ์สูญเสียแบบนี้ได้

สร้างก่อน รื้อทีหลัง
สร้างก่อน รื้อทีหลัง

สร้างก่อน รื้อทีหลัง

     ขั้นตอนในการสร้างสิ่งก่อสร้างที่ทุกรูปแบบ จะเริ่มจากสร้างฐานรากข้างล่างไล่ไปถึงพื้นหรือหลังคาด้านบน ส่วนในการรื้อถอนนั้นจะไล่รื้อจากพื้นหรือหลังคาด้านบน ลงไปจนถึงฐานราก (ปกติเขาคงไม่รื้อฐานรากหรอกค่ะ) เรียกได้ว่า ‘ส่วนไหนของสิ่งก่อสร้างที่สร้างเป็นลำดับแรก จะถูกรื้อถอนเป็นลำดับสุดท้าย’

สะพานกลับรถที่เป็นข่าวรื้อพลาดตรงไหน
สะพานกลับรถที่เป็นข่าวรื้อพลาดตรงไหน

สะพานกลับรถที่เป็นข่าวรื้อพลาดตรงไหน

     จากการฟังข้อสรุปและข่าวจากหลายที่ ตัวสะพานกลับรถที่กำลังรื้อถอนนั้น เขาได้ทำการรื้อตัวคานด้านที่ซ่อมแซมออกก่อน ซึ่งทำให้คานอีกด้านไม่สามารถรับน้ำหนักของที่กันตกและพื้นสะพานได้ จึงทำให้เกิดแรงที่ทำให้คานพลิกหล่นลงมา

     ความน่าจะเป็นของลำดับการสร้างสะพานนี้คือ เสา→คาน→พื้นสะพาน→ที่กันตกขอบสะพาน ฉะนั้นแล้วลำดับการรื้อควรจะเป็น ที่กันตกขอบสะพาน→พื้นสะพาน→คาน→เสา นั่นเอง หากเป็นเช่นนี้แล้ว แสดงว่าการรื้อสะพานกลับรถนั้นก็ทำผิดขั้นตอนแน่นอน

SUMMARY

     การก่อสร้างและรื้อถอนสิ่งก่อสร้างนั้นมีลำดับขั้นตอนโดยที่ไม่สามารถลัดขั้นตอนได้ ไม่เช่นนั้นจะเกิดเหตุการณ์น่าเศร้าตามข่าวได้ 

     ทั้งนี้อุบัติเหตุดังกล่าวยังคงอยู่ในขั้นสอบสวนข้อเท็จจริง ยังไม่สามารถฟันธงได้ว่าความผิดพลาดเป็นไปตามข้อสันนิษฐานข้างต้น แต่นับได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวโยธาต้องกลับมามองวิธีการทำงานของตัวเองเสียใหม่เพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีก

     อย่างไรก็ตามขอแสดงความเสียใจกับผู้สูญเสียด้วยนะคะ

Subscribe to our newsletter

Stay up to date with our newest collections, latest deals and special offers! We announce new collection every three weeks so be sure to stay in touch to catch the hottest pieces for you.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.