กิจกรรมของเรา

กิจกรรมล่าสุด

Modify เครื่องทดสอบคอนกรีต

Modify เครื่องทดสอบคอนกรีต

มีนาคม
,
2023
ทำการ Modify ตัวแป้นรองกดให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพืิ่อให้ลูกค้านำไปใช้ทดสอบกับอิฐบล็อกเทา ขนาด 70 x 190 x 390 mm. หลังจากนั้นทำการสอบเทียบและนำสินค้าที่ Order ส่งที่จังหวัด ระยอง
ดูรูปทั้งหมด
No items found.
2023